ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОСЛУГУ «РОЗСИЛКА», що діє з 1.02.2023 року

Вступ

Терміни, що пишуться з великої літери в цьому Положенні про послугу «Розсилка» (далі: Положення), якщо вони не визначені окремо, мають значення, наведене в Положенні про інтернет-магазин www.rozetka.pl, яке можна знайти ТУТ.

Загальні положення

 1. Це Положення визначає правила надання безкоштовної послуги «Розсилка» в електронній формі компанією Rozetka EU Sp. z o.o. з місцезнаходженням в Пасс, адреса: Пасс 21Е, 05-870 Блоні (яка є також адресою для доручень), внесеною до реєстру підприємців, який веде районний суд для ст. м. Варшави у Варшаві, XIV Комерційний відділ Національного судового реєстру під номером KRS: 0000874350, ІПН: 1182217578, REGON (номер у Реєстрі суб’єктів народного господарства): 387767500, BDO номер: 000590002, зі статутним капіталом у розмірі 5 000,00 польських злотих, повністю сплаченим (надалі: компанія Rozetka EU).
 2. Контактні дані:

  Адреса для листування: Rozetka EU Sp. z o.o., Pass 21E, 05-870 Błonie

  Адреса електронної пошти: [email protected]

  номер контактного телефону: (+ 48) 22 230 4444, активний з понеділка по суботу, з 9:00 до 18:00 (плата за стандартний дзвінок – згідно з тарифами відповідного оператора).

 3. Перш ніж погодитись на користування послугою «Розсилка», потрібно уважно ознайомитись з цим Положенням.
 4. Положення є стандартним договором в розумінні ст. 384 § 1 Закону «Цивільний кодекс» від 23 квітня 1964 р. (Законодавчий вісник № 16, позиція 93 з подальшими змінами).
 5. Послугою «Розсилка» може користуватися фізична особа або юридична особа, яка діє через уповноважену особу, або організаційний підрозділ без статусу юридичної особи, якому закон надає правоздатність і який має повну дієздатність (надалі також: «Отримувач послуг»). Якщо Отримувач послуг є фізичною особою з обмеженою дієздатністю, у разі такої потреби, він зобов'язується отримати юридично дійсну згоду свого законного представника на укладення договору про надання послуги «Розсилка» (надалі також: «Договір») і надавати таку згоду на кожну вимогу компанії Rozetka EU, при цьому, як правило, Договір повинен мати характер договору, який зазвичай укладається для вирішення дрібних повсякденних питань.
 6. Договір укладається польською та/або українською мовою.
 7. Компанія Rozetka EU на стягує з Отримувачів послуг оплату за надання послуги «Розсилка»
 8. Послуга «Розсилка» надається безкоштовно і на невизначений термін від моменту реєстрації Отримувача послуг до моменту відмови Отримувача послуг або припинення надання послуги «Розсилка» компанією Rozetka EU.
 9. Виключні права на будь-які елементи, в тому числі твори в розумінні Закону «Про авторські права та суміжні права» від 4 лютого 1994 р. (Законодавчий вісник від 2019 р., позиція 1231), надані компанією Rozetka EU або партнерами компанії Rozetka EU, зокрема, майнові авторські права, належать компанії Rozetka EU або її партнерам. Отримувач послуг має право використовувати зазначений вище контент безкоштовно виключно для власного особистого користування і виключно з метою належного користування послугою «Розсилка».

Умови користування послугою «Розсилка»

 1. Для користування послугою «Розсилка» необхідним є пристрій з доступом до Інтернету, будь-який інтернет-браузер та активна і правильно налаштована електронна пошта. Для того, щоб користуватися послугою «Розсилка» в повному обсязі, Отримувачі послуг повинні виконати певні технічні вимоги, які містяться в Додатку № 2 до Положення про інтернет-магазин www.rozetka.pl, яке можна знайти ТУТ.
 2. Послуга «Розсилка» доступна тільки зареєстрованим особам.
 3. Надання Постачальнику послуг адреси електронної пошти (e-mail) є добровільним, хоча це є умовою користування послугою «Розсилка», зазначеною в цьому Положенні.
 4. Замовлення та відмова від отримання розсилки здійснюється за допомогою інтернет-інструментів, які можна знайти за адресою www.rozetka.pl, або у тексті електронного листа, який Постачальник послуг надсилає Отримувачу послуг на адресу електронної пошти (e-mail), надану Постачальнику послуг Отримувачем послуг.
 5. Для того, щоб завершити реєстрацію та користуватися розсилкою, Отримувач послуг повинен виконати всі перераховані нижче дії разом:

  1. правильно заповнити форму замовлення розсилки:

   • в поле під назвою «Введіть свою електронну пошту» потрібно ввести електронну пошту, на яку будуть надсилатися наступні випуски розсилки. Введена електронна пошта повинна належати або бути в розпорядженні особи, яка здійснює реєстрацію. Використання адрес електронної пошти, які не належать особі, що реєструється, не дозволяється;
   • дати окрему згоду на надсилання комерційної інформації електронною поштою;
   • Одержувач послуг також може добровільно дати згоду на обробку наданих даних компанією Rozetka EU в маркетингових цілях.
  2. зазначити відповідні поля згоди та надіслати Постачальнику послуг цю форму, натиснувши на поле «зареєструватися» під формою (у випадку реєстрації через сайт www.rozetka.pl);
  3. натиснути на посилання для активації, отримане в електронному листі, надісланому Постачальником послуг Отримувачу послуг. Ця дія підтверджує бажання додати власника зареєстрованої адреси електронної пошти до списку розсилки послуги «Розсилка». З цього моменту на зареєстровану електронну адресу компанія Rozetka EU буде надсилати наступні випуски послуги «Розсилка».
 6. Отримувач послуг зобов'язаний вказувати у формі тільки правдиві дані.
 7. Постачальник послуг залишає за собою право перевіряти дані, вказані у формі, щоб визначити, чи є вони правдивими.
 8. Надання неправдивих даних дає Постачальнику послуг право припинити надавати послугу «Розсилка», описану в цьому Положенні.
 9. Підтвердження замовлення послуги «Розсилка» Отримувачем послуг у спосіб, зазначений у положеннях цього Положення, є рівнозначним:

  • заяві Отримувача послуг або законного представника чи законного опікуна Отримувача послуг, який не має дієздатності, про те, що дані, надані у формі, є правдивими;
  • уповноваженню Постачальника послуг обробляти дані, що стосуються використання Отримувачем послуг сервісів, послуг і функціональних можливостей, що надаються Постачальником послуги, в статистичних і маркетингових цілях, зокрема, для отримання Отримувачем послуг комерційної інформації від Постачальника послуг або інших осіб;
  • уповноваженню Постачальника послуг обробляти персональні дані законного представника або законного опікуна Отримувача послуг, який не має дієздатності, в цілях, пов’язаних з представництвом Отримувача послуг та заявами, викладеними в Положенні та у формі.
 10. Отримувач послуг може в будь-який момент відмовитись від послуги «Розсилка». Підписку можна анулювати, натиснувши на посилання «Відмовитись», яке знаходиться у нижньому колонтитулі кожного надісланого електронного листа.

Персональні дані

 1. Компанія Rozetka EU, як розпорядник персональних даних, обробляє зібрані персональні дані відповідно до Закону від 18 липня 2002 року «Про надання послуг в електронній формі» (уніфікований текст Законодавчий вісник від 2019 р., позиція 123) та Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних та про скасування Директиви 95/46/ЄС («Регламент»), а також відповідно до Закону від 10 травня 2018 року «Про захист персональних даних» (Законодавчий вісник від 2018 р., позиція 1000).
 2. Правила обробки персональних даних знаходяться в Політиці конфіденційності, яку можна знайти ТУТ.
 3. Персональні дані Отримувачів послуг можуть бути надані суб'єктам, які мають право вимагати їх відповідно до закону, включаючи, зокрема, органам юстиції або органу нагляду в сфері захисту персональних даних.
 4. Адреса електронної пошти Отримувача послуг, надана Постачальнику послуг, буде оброблятися Постачальником послуг з метою надання Отримувачу послуг послуги «Розсилка».

Права Постачальника послуг та сфера відповідальності

 1. Постачальник послуг має право розірвати Договір з Отримувачем послуг, повідомивши про це за 14 днів.
 2. Постачальник послуг може відмовити в наданні послуги «Розсилка», якщо це виправдано з міркувань безпеки, а також в інших випадках, зазначених у Положенні, або які випливають з положень чинного законодавства.
 3. Постачальник послуг має право негайно припинити надання послуги «Розсилка» в таких випадках:

  1. у випадку відмови Отримувача послуг від послуги «Розсилка»;
  2. відкликання згоди на обробку Постачальником послуг персональних даних Отримувача послуг для цілей, визначених в Положенні;
  3. відкликання згоди на обробку персональних даних законного представника чи законного опікуна Отримувача послуг, який не має дієздатності, з метою представництва Отримувача послуг та подання заяв, визначених в Положенні та у формі;
  4. у випадку надання Отримувачем послуг неправдивих персональних даних.
 4. Постачальник послуг залишає за собою право:

  1. розширювати або змінювати програмне забезпечення, призначене для користування послугою «Розсилка»;
  2. змінювати графічне оформлення чи дизайн сайтів, призначених для надання послуги «Розсилка»;
  3. розширювати чи змінювати форми та обсяг користування послугою «Розсилка» без попереднього повідомлення про це Отримувача послуг.
 5. Постачальник послуг не несе відповідальності:

  1. за втрату даних, спричинену збоєм апаратного чи програмного забезпечення або ж обставинами, що не залежать від Постачальника послуг;
  2. за контент розсилки від осіб, які не є Постачальником послуг, зокрема за інформаційний, акційний або рекламний контент від таких осіб;
  3. за невиконання або неналежне виконання послуги «Розсилка», якщо невиконання або неналежне виконання було спричинене ненавмисною виною;
  4. за невиконання або неналежне виконання послуги «Розсилка», якщо це сталося з вини третіх осіб (зокрема, операторів зв'язку та провайдерів телекомунікаційних ліній);
  5. за контент, отриманий та надісланий Отримувачами послуг через мережу Інтернет, включаючи зміст інформації, наданої у формі;
  6. за упущену вигоду, понесену Отримувачем послуг у зв'язку з використанням послуги «Розсилка»;
  7. за збитки, спричинені діями або бездіяльністю Отримувача послуг, зокрема, за користування ним послугою «Розсилка» у спосіб, що суперечить чинному законодавству і положенням цього Положення, а також за збитки, спричинені наданням неповних або неправдивих даних.

Процедура рекламаційного провадження

 1. Рекламації на послугу «Розсилка» слід надсилати електронною поштою на адресу [email protected]. У рекламації слід детально описати проблему, що виникла.
 2. Відповіді на рекламації будуть надані протягом 14 днів з моменту отримання рекламації електронною поштою на адресу, з якої була отримана рекламація.

Заключні положення

 1. У питаннях, не врегульованих в цьому Положенні, застосовуються положення Положення про інтернет-магазин www.rozetka.pl, які можна знайти ТУТ.
 2. У разі будь-яких можливих розбіжностей між цим Положенням та Положенням про інтернет-магазин www.rozetka.pl, перевагу мають положення цього Положення.
 3. Компанія Rozetka EU залишає за собою право вносити зміни до Положення.
 4. Змінене Положення буде доступне на сайті www.rozetka.pl в закладці «Положення про послугу «Розсилка» таким чином, щоб його можна було завантажити у форматі PDF, зберегти і роздрукувати. Компанія Rozetka EU повідомить про внесення змін до Положення шляхом розміщення відповідного повідомлення на головній сторінці www.rozetka.pl. Зареєстровані Отримувачі послуг будуть додатково проінформовані про внесення змін до Положення шляхом надсилання інформації про внесення змін до Положення на адресу електронної пошти, вказану під час реєстрації.
 5. Положення у зміненій версії є обов'язковим для Отримувача послуг, якщо він не розірве Договір протягом 14 днів з моменту повідомлення про внесення змін до Положення. Розірвання Договору здійснюється згідно з правилами та процедурою, передбаченими в Положенні про інтернет-магазин www.rozetka.pl, яке можна знайти ТУТ.
 6. Положення у зміненій версії набуває чинності на 15-й день після повідомлення про внесення змін до Положення у спосіб, зазначений в п. 3 вище, якщо Положення у зміненій версії не передбачає більш пізній термін набуття чинності змінами.
 7. Положення можна завантажити у форматі PDF, зберегти та роздрукувати.