Політика конфіденційності компанії Rozetka EU Sp. z o.o.

1. Мета політики конфіденційності

Ця політика конфіденційності носить інформаційний характер

Користування послугами Інтернет-магазину, доступного за електронною адресою www.rozetka.pl або в Додатку здійснюється шляхом завантаження сайту, перегляду сайту, або завантаження і перегляду Додатку, шляхом покупки, використання послуг або інших пов'язаних сервісів, комунікації або створення облікового запису і передбачає обробку персональних даних осіб, які взаємодіють з Інтернет-магазином (в тому числі в межах Додатку). Метою даного документа є демонстрація принципів функціонування Інтернет-магазину (в тому числі в межах Додатку), а також правил поводження з персональними даними та їх обробки.

Водночас повідомляємо, що ця політика не описує спосіб обробки персональних даних в профілях соціальних мереж Rozetka. Для отримання інформації про таку обробку, будь ласка, ознайомтеся з політикою конфіденційності та відповідною інформацією про обробку персональних даних, розміщеною у відповідних профілях у соціальних мережах.

Наступні терміни тлумачаться наступним чином в цьому документі:

 • "Додаток" - програмне забезпечення (мобільний додаток), що надається Вам компанією Rozetka EU Sp. z o.o. , призначене для установки на вашому мобільному пристрої. Додаток дозволяє, зокрема, користуватись послугами Інтернет-магазину без необхідності запуску веб-браузера.
 • "Дані" - персональні дані осіб, які взаємодіють з інтернет-магазином (включно з Додатком) у розумінні Загального регламенту щодо захисту персональних даних (ЗРЗПД);
 • «ЗРЗПД» - Регламент (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС;
 • "Регламент" – Регламент Інтернет-магазину, управління яким здійснюється компанією Rozetka EU Sp. z o.o., доступного за адресою https://rozetka.pl/ua/pages/legal_terms/;
 • "Політика використання файлів Cookie та подібних технологій” - документ містить ключову інформацію про файли cookie та інші подібні технології, що використовуються на вебсайтах, доступних у домені rozetka.pl або в Додатку, доступний за адресою: https://rozetka.pl/ua/pages/cookies_policy/;
 • "Ми" та його похідні форми - Rozetka EU Sp. z o.o. з юридичною адресою: Pass, 05-870 Błonie, Польща;
 • "Ви" та його похідні форми – користувач Інтернет-магазину (включно з Додатком) та інші особи, які взаємодіють з Інтернет-магазином (включно з Додатком) та іншими пов'язаними з ним веб-сайтами, комунікаціями та послугами.

2. Контролер даних

Контролером даних, зібраних:

 • через Інтернет-магазин (включно з Додатком) зокрема, за допомогою файлів cookie, аналогічних технологій або інших каналів зв'язку з Вами;
 • на основі Вашої активності в інтернеті або в Додатку

є компанія Rozetka EU Sp. z o.o. з юридичною адресою: Pass, 05-870 Błonie, Польща(яка також одночасно є адресою для надсилання кореспонденції), внесена в реєстр підприємців Державного судового реєстру Районним судом столичного міста Варшави, XIV Господарський відділ Державного судового реєстру за номером 0000874350, ІПН (NIP): 1182217578, REGON: 387767500, BDO: 000590002, статутний капітал у розмірі 5000 злотих, сплачений повністю.

Будь ласка, зв'яжіться з нами з питань, що стосуються даних, за зазначеною юридичною адресою або електронною поштою за адресою: [email protected]. У певних випадках ми обробляємо Ваші дані за дорученням наших партнерів – контролерів даних, тобто ми діємо певною мірою як оператор даних наших партнерів. Це можливо у випадках, коли ми пропонуємо Вам додаткові послуги від наших партнерів, наприклад, додаткове страхування товарів.

3. Мета і правове підґрунтя обробки даних. Наслідки відмови від передачі даних

Мета обробки Даних Правове підґрунтя обробки Даних Наслідки відмови від передачі даних?
- Управління сайтом інтернет-магазину і Додатком, за допомогою яких ми надаємо Вам можливість створювати, отримувати доступ та використовувати обліковий запис користувача, підтримувати його та забезпечувати належну роботу функцій, пов'язаних з обліковим записом та використанням веб-сайту і Додатку, наприклад, залишати відгуки або коментарі на сайті і в Додатку;

- Реалізація укладеного між вами і нами договору купівлі-продажу продукції або послуг, зокрема, у зв'язку з виконанням замовлень (розміщення замовлення, процес оплати, страхування, відвантаження, видача документів продажу, використання гарантій, подання скарг, розірвання договору і т. д.);

- Використання додаткових послуг, пов'язаних з виконанням замовлення, наприклад, доставка вантажу, збір використаного обладнання, монтаж, установка, налаштування;

- Використання інших наших послуг і функцій, доступних на сайті і в Додатку, наприклад, чат-боти.
Підґрунтям для обробки таких даних є ст. 6 ч. 1 п. b) ЗРЗПД.

У разі, якщо ви укладаєте з нами договір купівлі-продажу (розміщуєте замовлення), дані, зазначені вами у формі замовлення, будуть оброблені для виконання такого договору та його врегулювання або для того, щоб ви скористалися своїм правом на скаргу або розірвання договору.

Аналогічно у випадку, якщо ви замовили у нас цифровий контент, надані вами дані будуть оброблятися для доставки замовленого файлу (наприклад, оновлення програмного забезпечення) і для пов'язаних з цим контактів і можливих розрахунків.
Надання цих даних є добровільним, однак відмова від надання даних може перешкоджати або перешкоджати укладенню чи виконанню договору або наших послуг.
Реалізація юридичних зобов'язань, в тому числі обов'язків, що випливають правил оподаткування та ведення бухгалтерського обліку. Підґрунтям для обробки таких даних є ст. 6 ч. 1 п. c) ЗРЗПД. Право запитувати дані випливає із законодавства, і ви зобов'язані їх надати. Відмова від передачі даних не дозволить нам належним чином виконати свої юридичні зобов'язання і може спричинити інші юридичні наслідки залежно від ситуації.
Обробка поданих запитів, коли вони не пов'язані безпосередньо з реалізацією угоди. Підґрунтям для обробки таких даних є ст. 6 ч. 1 п. f) ЗРЗПД. Наш законний інтерес у цьому випадку передбачає наше право обробляти Ваші запити. Надання даних є добровільним, але необхідним для обробки Вашого запиту.
Комунікація через Центр обслуговування клієнтів (обробка персональних даних у зв'язку з вашою комунікацією з нашим Центром обслуговування клієнтів). Підґрунтям для обробки таких даних є ст. 6 ч. 1 п. f) ЗРЗПД. Наш законний інтерес у цьому випадку передбачає наше право обробляти Ваші запити та спілкуватися з Вами за Вашим запитом. Надання даних є добровільним, але необхідним для обробки Вашого запиту.
Визначення, дослідження або захист юридичних претензій, якщо це необхідно. Правовим підґрунтям для обробки таких Даних є стаття 6 (1) (f) Загального регламенту щодо захисту персональних даних. Підґрунтям для обробки таких даних є ст. 6 ч. 1 п. f) ЗРЗПД. Наш законний інтерес у цьому випадку передбачає наше право вживати заходів, направлених на визначення, дослідження чи захист цих претензій. Дані збираються автоматично.
Цілі маркетингу: ми можемо попросити Вас залишити відгук про наш Інтернет-магазин (включно з Додатком), наші продукти та послуги, ми можемо рекламувати Вам наші продукти та послуги, а також відображати персоналізовану рекламу чи пропозиції, які відповідають Вашим інтересам. Для цього ми робимо профілювання користувачів, яке, однак, ніяк не впливає на Ваші права і свободи Підґрунтям для обробки таких даних є ст. 6 ч. 1 п. f) ЗРЗПД. Наш законний інтерес у цьому випадку передбачає наше право займатися маркетингом для цілей прямої маркетингової діяльності. Дані збираються автоматично.
Надання Вам маркетингових матеріалів (інформаційних бюлетенів) Підґрунтям для обробки таких даних є ст. 6 ч. 1 п. f) ЗРЗПД.

Ваша електронна адреса або номер телефону буде використовуватися для надсилання Вам комерційної інформації (наприклад, інформаційного бюлетеню), щоб надати Вам доступ до актуальних пропозицій нашого Інтернет-магазину (включно з Додатком) і його партнерів. Наш законний інтерес передбачає право вживати дії для цілей прямої маркетингової діяльності.
Надання даних є добровільним, але необхідним, якщо Ви хочете отримати маркетингову інформацію.

Інформаційний бюлетень або інша комерційна інформація буде відправлена вам тільки в тому випадку, якщо ви дасте додаткову згоду на це (відповідно до Закону від 16.07.2004 "Телекомунікаційне право")
Управління сторінкою нашого Інтернет-магазину або Додатком (наприклад, ми збираємо і зберігаємо HTTP-запити, спрямовані на наш сервер, зберігаємо IP-адреси, з яких користувачі переглядають інформаційний контент нашого сайту, URL-адреси сторінки, раніше переглянутої користувачем, з якої відбулося перенаправлення, інформацію про браузер користувача) Підґрунтям для обробки таких даних є ст. 6 ч. 1 п. f) ЗРЗПД. Наш законний інтерес у цьому випадку передбачає наше право вживати заходи, спрямовані на мінімізацію ризику подій, які можуть мати для нас несприятливі наслідки Дані збираються автоматично.
Виявлення можливих загроз безпеці і для забезпечення безпечної та безперебійної роботи даного веб-сайту і Додатку, зокрема, для виявлення, запобігання та зменшення наслідків інцидентів безпеки, кібератак та подібних зловмисних дій, і дій, які можуть призвести до нашої відповідальності або завдати шкоди користувачам Підґрунтям для обробки таких даних є ст. 6 ч. 1 п. f) ЗРЗПД. Наш законний інтерес в цьому випадку передбачає право забезпечити безпечну і безперебійну роботу веб-сайту нашого Інтернет-магазину і Додатку. Дані збираються автоматично.
Аналітичні та статистичні цілі для кращого розуміння потреб наших клієнтів і ефективності нашої діяльності, а також для поліпшення наших послуг, продуктів і поліпшення загальної взаємодії з клієнтами (в тому числі з використанням сторонніх рішень, таких як Google Analytics, Google BigQuery, Exponea) Підґрунтям для обробки таких даних є ст. 6 ч. 1 п. f) ЗРЗПД. Наш законний інтерес у цьому випадку передбачає право проводити аналітичні дослідження для визначення ефективності нашої діяльності та наше право вдосконалювати наш веб-сайт або Додаток, продукти і послуги. Дані збираються автоматично.
Ретаргетинг/ремаркетинг Підґрунтям для обробки таких даних є ст. 6 ч. 1 п. f) ЗРЗПД. Наш законний інтерес у цьому випадку включає право проводити аналітичні дослідження для визначення ефективності нашої діяльності та наше право вдосконалювати наш веб-сайт або Додаток, продукти та послуги. Дані збираються автоматично.

4. Джерела збору даних

Джерело Даних Спосіб збору даних та обсяг даних
Дані, зібрані безпосередньо від вас (наприклад, коли ви вводите дані для створення облікового запису або в контактних формах, надаєте інформацію про деталі транзакції, коли Ви пишете відгуки на товари). Дані надаються Вами під час придбання товарів (наприклад, ім'я та прізвище, адреса, дані для доставки, деталі оплати, деталі транзакції, замовлені продукти, ціна, дата транзакції, способи оплати, надані або використані знижки) або під час реєстрації облікового запису (наприклад, логін, електронна пошта) або коли Ви зв'язуєтеся з нами (наприклад, інформація про Ваші претензії, скарги, повернення, гарантії), відгуки, які ви залишили або надання згоди.
Дані, які ми збираємо автоматично (без Вашої безпосередньої участі), в тому числі і журнали подій. Дані збираються нами автоматично при використанні або іншій взаємодії з Інтернет-магазином і нашим веб-сайтом (наприклад, переглянуті або вибрані Вами елементи та веб-сторінки, логи, Ваші відгуки, інформація про Ваш пристрій, IP-адреса, інформація про помилки, що виникли при виконанні транзакції HTTP, URL-адреса сторінки, яку раніше відвідував Користувач (referer link) – якщо перехід на сайт Інтернет-магазину стався за посиланням, інформація про браузер користувача.
Дані, отримані від третіх осіб (партнерів, провайдерів соціальних мереж)

Ми також можемо отримувати Вашу особисту інформацію з інших джерел (наприклад, від партнерів, з якими ми спільно пропонуємо Вам товари та послуги або здійснюємо спільну маркетингову діяльність).

Якщо ви вирішили створити обліковий запис користувача в нашому Інтернет-магазині або увійти в наш Інтернет-магазин (або увійти в Додаток) через зареєстрований обліковий запис Facebook або Google, або за допомогою Apple ID, за вашим запитом нам будуть передані Ваші конкретні особисті дані-докладніше про це нижче:

Як створити обліковий запис Персональні дані, зібрані від третіх осіб Суб'єкт, який надає дані
Реєстрація за допомогою облікового запису Facebook Ім'я користувача (загальнодоступний профіль), яке є загальнодоступною інформацією; e-mail Meta
Реєстрація за допомогою облікового запису Google e-mail, номер телефону Google
Apple ID e-mail, номер телефону Apple

5. Категорії Даних

Якщо Дані збираються безпосередньо від вас, то категорії Даних, що збираються, будуть зазначатися, коли ви надавитимете нам такі Дані.

Якщо Дані збираються нами автоматично під час вашого використання або іншої взаємодії з Інтернет-магазином (включно з Додатком), то Дані можуть містити наступне:

 • Інформацію про Вашу взаємодію з Інтернет-магазином (включно з Додатком), в тому числі про товари, які ви переглядаєте або порівнюєте, товари, які ви додаєте в кошик, інформацію про дату та час, а також про тип взаємодії, інформацію про дату та час входу/виходу з веб-сайту Інтернет-магазину або з Додатку, та про переглянуті веб-сторінки;
 • Інформацію про дату та час входу та виходу з облікового запису та невдалі спроби входу у систему;
 • Інформацію про конкретні товари, які ви придбали (наприклад, назва, модель, тип, серійний номер);
 • Інформація про пристрій, який ви використовуєте для взаємодії з нашим Інтернет-магазином, наприклад, IP-адреса, налаштування браузера, інформація про пристрій (наприклад, IMEI).

6. Одержувачі Даних. Треті сторони

Дані можуть надаватися нашим постачальникам послуг і постачальникам, таким як постачальники ІТ-послуг і рішень, маркетинговим агентствам, юридичним особам, залученим до виконання ваших замовлень, таким як кур’єрські чи поштові компанії, нашим консультантам, таким як юридичні, податкові чи бухгалтерські консультанти, або страховим брокерам, банкам, страховим компаніям та іншим фінансовим установам, а також постачальникам послуг і кооператорам, зокрема тим, хто сприяє здійсненню платежів, наприклад, при оплаті карткою.

Крім того, Дані можуть надаватися судам та державним органам (наприклад, податковим органам), якщо це є необхідним з огляду на здійснення захисту щодо правових претензій чи обстоювання своїх правових інтересів, чи, якщо це вимагається законом.

7. Чи передаватимуться Дані за межі Європейської економічної зони?

Ваші дані можуть бути передані в країни, які знаходяться за межами Європейської економічної зони, в яких стандарти захисту персональних даних відрізняються від стандартів Європейського Союзу та які можуть не забезпечити належний рівень захисту Ваших персональних даних через невиконання певних заходів безпеки, спрямованих на захист персональних даних.

У разі передачі даних в третю країну, щодо якої не було винесено рішення Європейської Комісії про належний ступінь захисту, ми вживемо відповідних заходів, щоб така передача даних відповідала чинному законодавству, зокрема, ми застосовуємо відповідні заходи безпеки, зазначені в ст. 46 ЗРЗПД ч. 2 п. с) і d) ЗРЗПД або ст. 49 (зокрема – передача даних, необхідна для виконання угоди). Ви можете отримати копію відповідних заходів безпеки, зв'язавшись з нами за адресою, вказаною в розділі 2 вище.

Зокрема, можуть бути здійснені наступні перекази даних в країни, що не входять в Європейську економічну зону:

Третя країна, в яку може здійснюватися передача даних Наявність або відсутність рішення Європейської комісії щодо достатності заходів або посилання на відповідне або прийнятне положення (наприклад, Стандартні договірні положення)
Україна Стандартні Договірні Положення
США Стандартні Договірні Положення

8. Період Обробки Даних

Ми реалізували принципи і методи, сумісні з принципом мінімізації даних, передбаченим правилами ЗРЗПД таким чином, щоб не обробляти непотрібні і надлишкові дані. Ми прагнемо до того, щоб в нашій базі даних не було даних, які не є абсолютно необхідними для правильного виконання наших зобов'язань і реалізації прав і свобод користувачів.

Ми будемо зберігати Ваші дані протягом періоду, необхідного для цілей збору цих даних. Після закінчення терміну дії правового підґрунтя для обробки даних ми негайно видалимо ваші дані.

Вищезазначене означає, що, по суті:

 • Дані, надані вами для створення облікового запису в Інтернет-магазині (в тому числі в Додатку), оброблятимуться доти, доки ви зберігатимете обліковий запис, і, після цього, протягом встановленого законодавством терміну позовної давності для претензій, пов'язаних з обслуговуванням Вашого облікового запису;
 • Дані, зібрані у зв'язку з конкретним замовленням/ угодою, будуть оброблятися протягом часу виконання зобов'язань за замовленням/угодою і протягом встановленого законом строку позовної давності для будь-яких претензій, пов'язаних із замовленням/ угодою;
 • Дані, зібрані для виконання гарантії виробника, будуть оброблятися протягом терміну дії гарантії та після її закінчення протягом встановленого законом строку позовної давності для будь-яких претензій, пов'язаних з виконанням гарантії.
 • Дані, зібрані для маркетингових цілей, будуть оброблятися протягом часу виконання маркетингових дій, якщо ви заздалегідь не заперечуєте проти обробки даних для цих цілей.
 • Дані, зібрані для розсилки інформаційного бюлетеня, будуть оброблятися протягом часу дії послуги надання такого бюлетеня і аж до моменту, поки ви не відкликаєте свою згоду на розсилку.
 • Дані, зібрані для відповіді на ваш запит/вимогу, будуть оброблятися до тих пір, поки запит/вимога не буде виконана, а також протягом встановленого законом строку позовної давності.
 • Дані, зібрані для аналітичних і статистичних цілей, будуть оброблятися протягом періоду, необхідного для досягнення цілей, пов'язаних з ефективним функціонуванням і розвитком Інтернет-магазину (включно з Додатком).
 • Дані, які ми збираємо автоматично під час використання або іншої взаємодії з Інтернет-магазином та його веб-сайтом та Додатком, зберігатимуться протягом періоду, необхідного для досягнення мети обробки. У разі обробки Даних на підставі вашої згоди на їх обробку Дані зберігатимуться не довше, ніж до моменту відкликання вашої згоди.
 • Дані, які ми обробляємо для встановлення, дослідження або захисту претензій, будуть оброблятися протягом періоду, необхідного для досягнення цієї мети, не більше ніж до закінчення встановленого законом строку позовної давності.
 • У разі, якщо зобов'язання щодо зберігання даних випливає із законодавства (наприклад, правил оподаткування та ведення бухгалтерського обліку), ми будемо зберігати відповідні дані протягом періоду, передбаченого відповідними положеннями національних законів Адміністратора.

9. Які права, пов’язані з обробкою ваших Даних, ви маєте?

Ви маєте право відкликати свою згоду в будь-який час (без пояснень чи обґрунтування) на обробку даних для цілей прямого маркетингу (наприклад, щодо інформаційного бюлетеню), включаючи профілювання.

УВАГА! Щоб відкликати свою згоду, зв'яжіться з нами за адресою/електронною поштою/телефоном, вказаними у розділі 2 вище, або – у випадку інформаційного бюлетеня – відповідно до інструкцій, що містяться в отриманому бюлетені. Відкликання вашої згоди не вплине на законність обробки, яка була здійснена до відкликання згоди.
Ваше право Додаткова інформація
Заперечувати проти обробки ваших Даних (коли підставою для обробки є законний інтерес Адміністратора) Ви маєте право в будь-який час з причин, пов'язаних з вашою конкретною ситуацією, заперечувати проти обробки Ваших даних з певною метою, що випливає з наших законних інтересів.

УВАГА! У деяких випадках ми не можемо врахувати ваше заперечення через інші законні підстави для обробки даних, які переважають над вашими інтересами, правами і свободами, або в разі, якщо обробка даних необхідна для встановлення, виконання або захисту претензій.

Якщо ваше заперечення стосується обробки даних для маркетингових цілей, це не вимагає жодних обґрунтувань з вашого боку, і таке заперечення буде враховано.
Право на відкликання згоди (коли підставою для обробки є згода)
Право доступу до даних У вас є право отримати від нас підтвердження, чи ми обробляємо ваші Дані, і якщо це так, Ви маєте право одержати інформацію стосовно мети обробки, категорій Даних, що обробляються, одержувачів Даних, періоду обробки даних.

Ви також маєте право запитувати копії оброблюваних даних.
Право вимагати виправлення даних Ви маєте право вимагати виправлення даних, якщо вони неточні або неповні.
Право вимагати видалення даних У вас є право вимагати видалення Даних, зокрема:
• якщо Дані більше не є необхідними щодо цілей, для яких вони були зібрані або іншим чином оброблені;
• ви анулюєте згоду, яка є підставою для обробки, за відсутності іншої юридичної підстави для обробки;
• ви заперечуєте проти обробки відповідно до ст. 21 ч. 1 ЗРЗПД, і законні підстави, що мають переважну дію, для обробки відсутні, або ви заперечуєте проти обробки відповідно до ст. 21 ч. 2 ЗРЗПД;
• дані оброблялися незаконно.

УВАГА! Ми можемо відмовити у видаленні Ваших даних, незважаючи на те, що Ви подали такий запит, якщо є одне з винятків, згаданих в ЗРЗПД, - наприклад, коли обробка Ваших даних необхідна для виконання нами юридичних зобов'язань або для встановлення, розслідування або захисту юридичних претензій.
Право вимагати обмеження обробки даних; У вас є право вимагати обмеження обробки Даних у наступних випадках:
• ви оскаржуєте точність Даних– у цьому разі ви можете вимагати обмеження на період, який дозволить нам перевірити точність Даних;
• обробка є незаконною, і ви заперечуєте проти видалення Даних, а натомість вимагаєте обмежити їх використання;
• нам більше не потрібні Дані для цілей обробки, але вони потрібні Вам для встановлення, розслідування або захисту від правових претензій;
• ви подали заперечення проти обробки відповідно до ст. 21 ч. 1 ЗРЗПД в процесі перевірки того, чи наші законні підстави переважають над вашими.
Право запиту на передачу даних У вас є право отримати дані, що стосуються вас, та, які ви нам надали, у структурованому, загальноприйнятому форматі, що зчитується пристроями, та маєте право передавати ці Дані іншому контролеру без перешкод з нашого боку, якщо обробка ґрунтується на вашій згоді або на договорі, та, якщо обробка здійснюється автоматизованими засобами.

У вас є право передати Дані безпосередньо від нас іншому контролеру, якщо це технічно можливо.

Можливість здійснення вищезазначених прав може залежати від того, на якій підставі обробляється конкретна категорія Даних, і від умов, зазначених в ЗРЗПД. У разі відмови виконати ваш запит, ви отримаєте відповідь разом з обґрунтуванням відмови.

Ви також маєте право подати скаргу до контролюючого органу, яким у Польщі є Голова Управління із Захисту Персональних Даних https://uodo.gov.pl/

10. Автоматизоване прийняття рішень. Профілювання

Ми можемо використовувати автоматичний механізм ухвалення рішень, шляхом аналізування відгуків та коментарів, розміщених вами на нашому веб-сайті або в Додатку, щоб блокувати відгуки/коментарі клієнтів (наприклад, ті, які містять образливу лексику). У такому випадку ви можете зв’язатися з нашим кол-центром (Центр обслуговування клієнтів), щоб скористатися своїм правом висловити свою точку зору та/або оскаржити таке рішення.

Ми можемо використовувати ваші Дані для створення вашого профілю споживача з метою використання вашого профілю в цілях прямого маркетингу, зокрема з метою персоналізації реклами, яка вам відображається.

Ми також можемо використовувати ваші дані, щоб надавати вам персоналізовані пропозиції.

11. Безпека

Ми доклали великих зусиль для забезпечення належного рівня безпеки ваших даних, в тому числі:

 • ми проводимо необхідний аналіз ризиків для здійснення операцій з обробки даних або їх категорій,
 • ми проводимо оцінку впливу на захист даних там, де ризик порушення прав і свобод осіб високий через їх характер або місця зберігання,
 • ми адаптуємо заходи захисту даних до рівня встановлених ризиків,
 • у нас є внутрішні процедури управління інформаційною безпекою,
 • ми використовуємо процедури, що дозволяють ідентифікувати, оцінювати і повідомляти про виявлене порушення даних в Управління із Захисту Персональних Даних - управління інцидентами.

Якщо ви помітили або підозрюєте порушення захисту ваших даних або правил безпечної роботи Додатку чи веб-сайту нашого Інтернет-магазину, ми просимо вас негайно повідомити про такий інцидент за адресою: [email protected] з позначкою "Особисті дані" або "Інцидент".

12. Зміни в Політиці конфіденційності

Ми будемо регулярно переглядати цю Політику конфіденційності і вносити зміни в неї, коли це виявиться необхідним або бажаним у зв'язку з новими нормативними положеннями, новими керівними принципами контролюючих органів, що слідкують за процесами захисту даних, передовими практиками, що застосовуються в області захисту даних. Ми також залишаємо за собою право змінювати цю Політику Конфіденційності у разі зміни технології, за допомогою якої ми обробляємо дані (якщо зміна впливає на формулювання цієї Політики конфіденційності), а також у разі зміни способів, цілей або правових підстав для обробки нами даних.

Дата останнього внесення змін: 29.03.2023р.