РЕГЛАМЕНТ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ WWW. ROZETKA.PL набувають чинності з 31.03.2023 року

I. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 1. Інтернет-магазин, доступний на веб-сайті www.rozetka.pl та через додаток, проводиться компанією «Rozetka EU Sp. z o.o.» з зареєстрованим офісом в селищі Пасс за адресою: с. Пасс 21E, 05-870 Блоне (який також являє собою адресу для доставляння), внесений до реєстру підприємців, що ведеться Окружним судом для м. ст. Варшави у Варшаві, XIV Комерційний відділ Національного судового реєстру під номером KRS: 0000874350, ІПН (NIP): 1182217578, код Реєстру народного господарства (REGON): 387767500, BDO номер: 000590002, зі статутним капіталом 5.000,00 злотих, повністю оплаченим, адреса електронної пошти: [email protected], контактний телефон: (+ 48) 22 230 4444 (плата за стандартне з'єднання — відповідно до прейскуранта відповідного оператора). Використання інтернет-магазину доступного на веб-сайті www.rozetka.pl вимагає виконання кінцевим пристроєм і системою ІКТ, яку використовує клієнт, технічних вимог, зазначених у Додатку № 2 до Правил. Використання інтернет-магазину через додаток вимагає дотримання мобільним пристроєм і системою ІКТ, яку використовує Клієнт, технічних вимог, зазначених у Додатку № 3 до Правил.
 2. Правила визначають положення використання інтернет-магазину Споживачами, Підприємцями на Правах Споживача і Підприємців, які не є Споживачами.
 3. Ми дотримуємося прав Споживачів. Споживач не може відмовитися від прав, наданих йому в законі про Права Споживача. Положення цих Правил не виключають і не обмежують будь-які права Споживачів, які вони мають за обов'язковим законодавством, і будь-які сумніви повинні тлумачитися на користь Споживача. У разі ненавмисного недотримання положень цих Правил з вищезазначеними законами ці закони мають пріоритет і застосовуються компанією «Rozetka EU Sp. z o.o.»
 4. Необхідні права на інтернет-магазин, включаючи майнові авторські права, права інтелектуальної власності на його назву, його домен в Інтернеті, веб-сайт, а також шаблони та форми, розміщені на веб-сайті магазину і в додатку, надаються компанії «Rozetka EU Sp. z o.o.» Авторські права на логотипи та фотографії, розміщені в інтернет-магазині для демонстрації товарів і послуг, можуть належати третім особам.
 5. Після встановлення Додатка на мобільному пристрої Клієнта, компанія «Rozetka EU Sp. z o.o.» надає Клієнту право (невиключну ліцензію/субліцензію) на використання Додатка, включаючи відтворення Додатка виключно у зв'язку з його завантаженням на мобільний пристрій, а також встановлення та запуск Додатка на мобільному пристрої Клієнта. Клієнт може встановлювати Додатки на будь-яку кількість мобільних пристроїв Клієнта, при цьому дозволяється встановлювати тільки одну копію Додатка на одному мобільному пристрої.
 6. Клієнт не має права, зокрема, перекладати, адаптувати, змінювати макет або вносити будь-які інші зміни в Додаток, включаючи його вихідний код, за винятком випадків, дозволених законодавством, Клієнт не має права використовувати додаток в комерційних цілях.

II. ВИЗНАЧЕННЯ

 1. Додаток – програмне забезпечення (мобільний додаток), що надається Клієнту Продавцем, для встановлення на мобільному пристрої, що належить Клієнту і дозволяє, зокрема, використовувати інтернет-магазин без необхідності запуску інтернет-браузера.
 2. Ціна – валова вартість, враховуючи податок на товари та послуги та акцизний збір, якщо застосовується, виражена в польських злотих, які Клієнт зобов'язаний сплатити Продавцю за придбання Товарів.
 3. Робочі дні – дні з понеділка по п'ятницю, без урахування державних свят.
 4. Пароль – являє собою рядок буквених, цифрових або інших символів, обраних Клієнтом під час Реєстрації в Інтернет-магазині, який використовується для забезпечення доступу до Облікового запису Клієнта в Інтернет-магазині.
 5. Клієнт – фізична особа, яка досягла 18 років і має повну дієздатність, юридична особа та організаційний підрозділ, що не є юридичною особою, але здатний від свого імені набувати права і брати на себе зобов'язання. Клієнтами можуть бути також фізичні особи, які досягли 13-річного віку, але не досягли 18-річного віку, тою мірою, в якій вони можуть набувати права і брати на себе зобов'язання відповідно до положень загальноприйнятого законодавства і які заявляють, що мають юридично ефективну згоду свого законного представника на укладення Договору про надання послуг та Договору купівлі-продажу в інтернет-магазині, і зобов'язуються надати таку згоду на кожен запит Продавця чи Постачальника послуг.
 6. Споживач – фізична особа, яка здійснює з підприємцем правочин, безпосередньо непов’язаний з його господарською або професійною діяльністю.
 7. Обліковий запис – індивідуальна панель Клієнта, що запускається Продавцем після Реєстрації та укладення Договору про надання послуг з ведення облікового запису.
 8. Логін – адреса електронної пошти Клієнта або номер телефону Клієнта, вказаний при створенні Облікового запису в Інтернет-магазині.
 9. Інформаційний бюлетень – комерційна інформація в електронному вигляді про новини, пропозиції або акції, заплановані зміни, прямо або побічно призначений для просування Товарів Продавця або партнерів, які співпрацюють з Продавцем, надсилається на вказану адресу електронної пошти Клієнта за явною згодою Клієнта
 10. Підприємець – фізична особа, юридична особа або організаційний підрозділ, що не є юридичною особою, якому законом надається правоздатність, здійснює від свого імені господарську або професійну діяльність та вчиняє правочин, безпосередньо пов'язаний з його господарською або професійною діяльністю.
 11. Підприємець на Правах Споживача – фізична особа, яка укладає договір, безпосередньо пов'язаний зі здійснюваною нею господарською діяльністю, якщо зі змісту цього договору випливає, що вона не має для неї професійного характеру, що випливає, зокрема, з предмета здійснюваної нею господарської діяльності, наданого на підставі положень Про Центральний облік та інформації про господарську діяльність.
 12. Правила – це правила Інтернет-магазину разом з усіма Додатками, переліченими в їх змісті.
 13. Реєстрація – заповнення необхідних даних та інформації, зазначених у формі, доступній на Веб-сайті або в Додатку, для створення Облікового запису Клієнта.
 14. Продавець – компанія «Rozetka EU Sp. z o.o.» з зареєстрованим офісом в селищі Пасс за адресою: с. Пасс 21E, 05-870 Блоне, внесений до реєстру підприємців, що ведеться Окружним судом для м. ст. Варшави у Варшаві, XIV Комерційний відділ Національного судового реєстру під номером KRS: 0000874350, ІПН (NIP): 1182217578, код Реєстру народного господарства (REGON): 387767500, BDO номер: 000590002, зі статутним капіталом 5.000,00 злотих, повністю оплаченим.
 15. Веб-сайт – веб-сайти, на яких Продавець керує Інтернет-магазином, що працює в домені www.rozetka.pl.
 16. Товар – продукт, представлений продавцем через Веб-сайт або Додаток, який може бути предметом Договору купівлі-продажу.
 17. Товари з цифровими елементами – Товар, що містить Цифровий контент або цифрові послуги або пов’язаний з ними таким чином, що відсутність Цифрового контенту чи цифрових послуг завадить його правильному функціонуванню, наприклад, smartwatch, побутова техніка, керована мобільним додатком.
 18. Цифровий контент – дані, отримані та доставлені в цифровому вигляді, наприклад, електронний код.
 19. Договір купівлі-продажу – договір купівлі-продажу в розумінні Цивільного кодексу, щодо продажу Продавцем Клієнту Товару або Товару з цифровими елементами за оплату Ціни плюс можливі додаткові збори, включаючи вартість доставлення, умови якої, зокрема, визначаються цими Правилами.
 20. Електронні послуги – послуги, що надаються в електронному вигляді відповідно до Закону від 18 липня 2002 р. про надання послуг в електронному вигляді («Законодавчий вісник» з 2002 року № 144, п. 1204, зі змінами) Продавцем Клієнтам через Інтернет-магазин.
 21. Постачальник послуг – компанія «Rozetka EU Sp. z o.o.» з зареєстрованим офісом в селищі Пасс за адресою: с. Пасс 21E, 05-870 Блоне, внесений до реєстру підприємців, що ведеться Окружним судом для м. ст. Варшави у Варшаві, XIV Комерційний відділ Національного судового реєстру під номером KRS: 0000874350, ІПН (NIP): 1182217578, код Реєстру народного господарства (REGON): 387767500, BDO номер: 000590002, зі статутним капіталом 5.000,00 злотих, повністю оплаченим.
 22. Закон про Права Споживачів – закон від 30 травня 2014 р. про права споживачів з подальшими змінами.
 23. Замовлення – дистанційно подане Продавцю за допомогою засобів дистанційного зв’язку волевиявлення Клієнта про пряме бажання укласти Договір купівлі-продажу із зазначенням Товару, щодо якого Клієнт надає пропозицію укласти Договір купівлі-продажу та даних Клієнта, необхідних для можливого укладення та виконання Договору купівлі-продажу.

III. ЗВ’ЯЗОК З ПРОДАВЦЕМ

 1. Зв'язатися з Продавцем можна:

  1. письмово за адресою: Компанія «Rozetka EU Sp. z o.o.», с. Пасс 21E, 05-870 Блоне,
  2. в електронній формі за адресою електронної пошти: [email protected],
  3. телефоном з Відділом обслуговування клієнтів за номером телефону: (+ 48) 22 230 4444.
  4. через онлайн-чат, доступний на веб-сайті www.rozetka.pl
 2. Запити Клієнтів обробляються в Робочі дні (понеділок-п'ятниця) з 9.00 до 17.00. Клієнт може зв'язатися з Відділом обслуговування клієнтів телефоном з понеділка по суботу з 9.00 до 18.00.
 3. Запити Клієнтів електронною поштою або через онлайн-чат можуть надсилатися протягом 24 годин / 7 днів на тиждень, однак обробка цих запитів буде здійснюватися в Робочі дні.
 4. Телефонні дзвінки у Відділ обслуговування клієнтів тарифікуються відповідно до плати, що стягується оператором зв'язку, послугами якого користується Клієнт.

IV. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Управління Інтернет-магазином здійснює Продавець.
 2. Продавець — це сторона Договорів купівлі-продажу, що укладаються між Продавцем і Клієнтом.
 3. На даний момент здійснювати покупки в Інтернет-магазині можна лише через зареєстрований Обліковий запис Клієнта згідно з п. 1 розділу VI Правил.
 4. Продавець надає Клієнтам безплатні Електронні послуги на умовах, детально описаних у Розділі V.
 5. Оголошення, реклами, прайс-листи та інша інформація, що розміщується Продавцем в Інтернет-магазині або в профілях Продавця в соціальних мережах, адресована широкій публіці Клієнтів або окремим особам, в разі сумнівів розглядається не за пропозицію Продавця, а за запрошення до укладення договору (відповідно до ст. 71 Цивільного кодексу).
 6. Розміщення Замовлення Клієнтом являє собою пропозицію, адресовану Продавцю у відповідь на запрошення до укладення договору. Тільки прийняття Замовлення Продавцем, відправлене на підтвердження прийняття Замовлення до виконання, є укладенням Договору купівлі-продажу.
 7. Перед розміщенням Замовлення Клієнт зобов'язаний ознайомитися з положеннями Правил і дотримуватися їх.
 8. Продавець може організовувати і проводити всілякі акції на Товари, пропоновані в Інтернет-магазині.
 9. Продавець щонайпізніше, коли Клієнт висловить свою волю щодо зобов'язання Договором купівлі-продажу, інформує Клієнта про функціонал Товарів з цифровими елементами та Цифровим контентом, а також про застосовні технічні заходи щодо їх захисту (наприклад, шляхом розміщення конкретної інформації на картці Товару).
 10. Продавець щонайпізніше, коли Клієнт висловить свою волю щодо зобов'язання Договором купівлі-продажу, інформує Клієнта про значення сумісності та взаємодії Товарів з цифровими елементами або Цифровим контентом (наприклад, шляхом розміщення конкретної інформації на картці Товару).

V. ЕЛЕКТРОННІ ПОСЛУГИ В ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІ І ДОДАТОК

 1. Продавець, який є одночасно Постачальником послуг у зв'язку з виконанням Договорів купівлі-продажу, надає Клієнтам за договором безоплатні Електронні послуги (далі – «Договір про надання послуг»).
 2. Види наданих Електронних послуг:

  a) Обслуговування Облікового запису Клієнта.

  У рамках ведення Облікового запису Клієнта Постачальник послуг надає супутні послуги, такі як: активація Облікового запису, можливість розміщення Замовлень через Обліковий запис, надання історії Замовлень, оновлення статусу Замовлень, перегляд платіжних операцій, оновлення (update), технічна підтримка Облікового запису Клієнта.

  b) Послуга розсилки інформаційних бюлетенів.

  Правила надання послуги «Інформаційного бюлетеня» містяться в Правилах про Інформаційний бюлетень за адресою https://rozetka.pl/ua/pages/regulamin_newsletter/.

  c) Послуга розміщення відгуків Клієнтів про Товари, доступні в Інтернет-магазині.

  Правила перевірки та розміщення відгуків містяться в Правилах розміщення відгуків за адресою https://rozetka.pl/ua/pages/kommentarii_otzivy/.

  d) Послуга чат з Інтернет-магазином (далі «Чат»).

  Послуга полягає в наданні Клієнтам чат-комунікатора на веб-сайті www.rozetka.pl, за допомогою якого Клієнти можуть спілкуватися з Продавцем онлайн.

  е) Послуга створення списків улюблених товарів.

  f) Для Клієнтів Додатка (можливість використання певних Електронних послуг обумовлена поточними функціональними можливостями Додатка):

  - відображення поточних повідомлень прямо на екрані мобільного пристрою (push-повідомлення).

 3. Електронні послуги можуть надаватися Постачальником послуг, якщо кінцеві пристрої, ІКТ або мобільний пристрій Клієнта відповідають мінімальним технічним вимогам, зазначеним у Додатку № 2 або Додатку № 3 до Правил.
 4. Договір про надання послуг укладається в момент фактичної Реєстрації Облікового запису Клієнта, якому передує прийняття цих Правил.
 5. Договір про надання послуг у сфері електронних послуг з п. b) та c) вважається укладеним, якщо Клієнт приймає Правила про Інформаційний бюлетень або Правила Зворотного Зв'язку.
 6. Клієнт зобов'язаний дотримуватися умов цих Правил і правил, що стосуються безпосередньо обраних Електронних послуг.
 7. З метою забезпечення належного виконання Договору про надання послуг Клієнт зобов’язаний, зокрема:

  a) надати в Реєстраційній формі лише правдиві, актуальні та повні дані Клієнта, які вимагає Постачальник послуг. У разі використання Клієнтом застарілих даних у формі Замовлення Постачальник послуг не несе відповідальності перед Клієнтом за наслідки вказівки застарілих даних,

  b) негайно оновити дані, надані в Реєстраційній формі або видимі в Обліковому записі Клієнта,

  c) не надавати незаконний контент, у тому числі контент, що порушує права третіх осіб, зокрема майнові авторські права, права промислової власності та особисті права Постачальник послуг, третіх осіб та інших Клієнтів Інтернет-магазину,

  d) використовувати Електронні послуги у спосіб, який відповідає чинному законодавству, положенням Правил, а також звичаям і принципам соціального співіснування, прийнятого в заданому обсязі, в тому числі таким чином, який не є обтяжливим для інших Клієнтів і Продавця та не заважає роботі Продавця або Інтернет-магазину,

  e) не провадити діяльності у галузі ІТ, спрямованої на отримання інформації, не призначеної для Клієнта,

  f) не змінювати вміст, розміщений Продавцем на веб-сайті Інтернет-магазину, у Додатку або в Обліковому записі Клієнта.

 8. Порушення будь-якого із зобов'язань, зазначених у п.7 вище, є грубим порушенням положень цих Правил.
 9. Клієнт заявляє, що знає про загрози, що виникають в мережі Інтернет, зокрема, щодо можливих вторгнень в його мережу ІКТ, злому паролів зловмисниками, можливості зараження операційної системи та жорстких дисків комп'ютера вірусами та про наслідки, які з цього випливають.
 10. Постачальник послуг виконає всі запобіжні заходи, щоб можна було користуватися Електронними послугами відповідно до положень Правил, однак Постачальник послуг передбачає, що періодично можуть виникати труднощі з доступом до Електронних послуг, пов’язані з властивостями Інтернету або недостатніми параметрами апаратного чи програмного забезпечення Клієнта.
 11. Клієнт може в будь-який час і без витрат розірвати Договір на надання Електронних послуг на умовах, передбачених цими Правилами.
 12. Для розірвання Договору про надання послуг в частині ведення Облікового запису Клієнта (видалення Облікового запису) Клієнту необхідно вибрати відповідну кнопку після входу в Обліковий запис Клієнта (кнопка «видалити Обліковий запис») або подати Постачальнику послуг запит на видалення Облікового запису в письмовій або електронній формі за контактними даними, зазначеними в Розділі III.
 13. Щоб розірвати Договір про надання послуг в рамках послуги розсилки Інформаційного бюлетеня, Клієнт повинен натиснути посилання деактивації, яке міститься в кожному електронному листі Інформаційного бюлетеня або деактивувати послугу за посиланням, наданим на панелі Облікового запису Клієнта за адресою https://rozetka.pl/cabinet/subscribes/, або надіслати Постачальнику послуг запит на видалення Облікового запису в письмовій або електронній формі за контактними даними, зазначеними в Розділі III, вказавши адресу електронної пошти, надану для послуги розсилки Інформаційного бюлетеня.
 14. Клієнт може подати скаргу на Електронні послуги, що надаються Постачальником послуг у будь-який час. Скарги повинні бути подані на контактні дані Постачальника послуг, зазначені в Розділі III. Для того, щоб сприяти розгляду скарги Постачальником послуг, Клієнт повинен додати короткий опис причин скарги та вказати свої контактні дані. Скарга буде розглянута Постачальником послуг протягом 14 днів з дати її отримання. Протягом цього терміну буде надано відповідь на скаргу. У виняткових випадках термін відповіді на скаргу може бути продовжений максимум до 28 днів, якщо необхідні додаткові пояснення від Клієнта.
 15. Продавець може надати Клієнту можливість безплатно завантажити Додаток на мобільний пристрій Клієнта з інтернет-магазинів мобільних додатків, зокрема:

  a) Google Play, для мобільних пристроїв з операційною системою Android;

  b) Apple App Store, для мобільних пристроїв з операційною системою iOS.

 16. Використання Додатка, завантаженої з джерела, відмінного від зазначеного в п. 15 вище, може містити ризик порушення цілісності Додатка та зв’язку зі шкідливим програмним забезпеченням, що може становити загрозу безпеці мобільного пристрою Клієнта та даних, що зберігаються на ньому.
 17. Для того, щоб використовувати Додаток Клієнт повинен:

  a) ознайомтеся з цими Правилами, Політикою конфіденційності, доступною в Додатку, та інформацією про Додаток, що надається в магазинах, зазначених у п. 15 вище і прийняти їх; а також

  b) завантажити Додаток з магазину, згаданого в п. 15 вище; а також

  c) встановити Додаток на мобільний пристрій Клієнта, слідуючи інформації, що відображається при запуску процесу установки або наданої магазинами, зазначеними в п. 15 вище.

 18. Додаток підключається до Інтернет-магазину через інтернет.
 19. Додаток використовує технологію, яка зберігає та отримує доступ до ідентифікатора Клієнта, що дозволяє Додатку працювати в автономному режимі та зберігає налаштування Клієнта, який не ввійшов у систему, що передбачає доступ до пам’яті мобільного пристрою. Додаток зберігає поточний ідентифікатор Клієнта, доки Клієнт не ввійде в Додаток, не змінить веб-сайт Додатка або не видалить Додаток із мобільного пристрою.
 20. Для того, щоб використовувати функціональні можливості Додатка, згадані в п. 2 літ. f вище, в системах, в яких він застосовується, зазвичай необхідно, відповідно, надати Клієнту добровільну згоду на доступ Додатка до певних функцій мобільного пристрою Клієнта, дати Клієнту добровільну згоду на отримання push-повідомлення або надання Продавцю інформації про вподобання Клієнта.
 21. Клієнт може в будь-який час відкликати згоду, зазначену в п. 20 вище, або деінсталювати (видалити) Додаток зі свого мобільного пристрою за допомогою налаштувань цього пристрою.

VI. ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС КЛІЄНТА

 1. Для створення Облікового запису Клієнта в Інтернет-магазині (в тому числі в Додатку), необхідно заповнити форму Реєстрації та надання Клієнтом зазначених персональних даних та адресної інформації, необхідних для оформлення та виконання Замовлення. Створюючи Обліковий запис Клієнта в Інтернет-магазині, Клієнт також зобов’язаний підтвердити, що він ознайомився з Правилами Інтернет-магазину та приймає положення, що містяться в них. Обліковий запис Клієнта в Інтернет-магазині, доступному на www.rozetka.pl (не в Додатку), також створюється, коли Клієнт робить Замовлення вперше. Для оформлення Замовлення та завершення Реєстрації таким чином Клієнту необхідно підтвердити контактний номер телефону, ввівши у відповідному полі Реєстраційної форми отриманий Клієнтом код в SMS-повідомленні або через месенджер Viber.
 2. Вхід в Обліковий запис здійснюється шляхом введення логіна та пароля, встановлених під час Реєстрації.
 3. Рекомендується створити надійний пароль, що складається щонайменше з 8 символів, включаючи принаймні 1 малу та 1 велику літери, цифри та спеціальні символи:!@#%*&^()_. Клієнт зобов'язаний зберігати Пароль в таємниці та не передавати його третім особам.
 4. Фізичні особи, які досягли 13-річного віку, але не досягли 18-річного віку (далі «Неповнолітній Клієнт»), можуть зареєструвати обліковий запис за умови, що у них є юридично ефективна згода свого законного опікуна на укладення Договору про надання послуг та Договору купівлі-продажу в інтернет-магазині, і вони зобов'язуються показати таку згоду на кожну вимогу Продавця або Постачальника послуг.
 5. Продавець у будь-який час має право вимагати від Неповнолітнього Клієнта письмової згоди законного опікуна на створення Облікового запису Клієнта в Інтернет-магазині.
 6. Крім того, Продавець має право вимагати від Неповнолітнього клієнта письмову згоду законного опікуна на укладення конкретного Договору купівлі-продажу в Інтернет-магазині.
 7. Відмова Неповнолітнього Клієнта надати будь-яку згоду, згадану в п. 5 і 6 або відмова від їх надання, а також спроби Неповнолітнього Клієнта укласти Договір купівлі-продажу щодо заборонених категорій Товарів, перелічених у п. 9 нижче, надає Постачальнику послуг право розірвати Договір про надання послуг у сфері ведення Облікового запису з негайним набранням чинності. Для ефективності заяви Постачальника послуг досить зберегти електронну форму.
 8. Неповнолітній Клієнт або особи, які за законом або договором зобов'язані здійснювати нагляд за ним, несуть відповідальність за його дії в рамках Облікового запису Клієнта в Інтернет-магазині, зокрема, несуть повну відповідальність за відшкодування збитку Постачальнику послуг і третім особам.
 9. Неповнолітній Клієнт не може купувати в Інтернет-магазині Товари, що належать до наступних категорій: Еротика, Тютюнові вироби, Зброя, Пневматична зброя, Електрошокери, Перцеві балончики, Феєрверки, Безрецептурні ліки, Інвестиційні продукти, Золоті колекційні монети, Безрецептурні ветеринарні препарати, а також товари інших категорій, продаж яких неповнолітнім заборонено законодавством.
 10. Неповнолітній Клієнт не може купувати товари в Інтернет-магазині, не маючи Облікового запису Клієнта (без Реєстрації).

VII. ЗАМОВЛЕННЯ

 1. Розміщення Замовлень в Інтернет-магазині можливе лише для зареєстрованих Клієнтів, які мають доступ до Облікового запису Клієнта, а також для Клієнтів, які створять Обліковий запис Клієнта в процесі розміщення першого Замовлення, згідно з п. 1 розділу VI Правил.
 2. Клієнт розміщує Замовлення в Інтернет-магазині через Обліковий запис Клієнта, заповнивши форму Замовлення на Веб-сайті або в Додатку в наступному порядку:

  а) Клієнт додає вибраний Товар до «Кошика», а потім переходить до форми Замовлення;

  b) Клієнт, який уже має Обліковий запис, підтверджує у формі Замовлення дійсність даних, необхідних для укладення та виконання Договору купівлі-продажу. Клієнт, який вперше розміщує Замовлення, повинен самостійно заповнити форму Замовлення в обсязі даних, необхідних для укладення та виконання Договору купівлі-продажу. У будь-якому випадку надання застарілих і неправдивих даних Клієнта може перешкодити виконанню Договору купівлі-продажу;

  c) У формі Замовлення Клієнту необхідно вказати наступні дані щодо Клієнта: ім’я та прізвище, контактний номер телефону і дані щодо Договору купівлі-продажу: Товар(и), кількість Товару(ів), місце та спосіб доставки Товару(ів), спосіб оплати. Вказувати адресу електронної пошти необов’язково. Залежно від обраного способу доставки Товару, від Клієнта також можуть вимагати такі дані: адреса (вулиця, номер будинку/квартири, поштовий індекс, місто, країна). У випадку Підприємців, які не є Споживачами, необхідно надати назву компанії, а за потреби в рахунку-фактурі з ПДВ, також необхідно надати номер NIP;

  d) Клієнт обирає один із способів доставки та оплати Товару(ів);

  e) Клієнт надсилає Замовлення (подає пропозицію) за допомогою доступного для цього функціоналу Інтернет-магазину (кнопка «Замовляю і оплачую»). У випадку якщо Клієнт раніше не приймав Правила, прийняття Правил є обов’язковим;

  f) Якщо Клієнт робить Замовлення в Інтернет-магазині, доступному на www.rozetka.pl (не в Додатку), вперше, йому пропонується підтвердити номер контактного телефону, ввівши у відповідному полі форми Замовлення код отриманий Клієнтом в SMS-повідомленні або через месенджер Viber;

  g) Під час оформлення Замовлення, до моменту натискання кнопки «Замовляю і оплачую», Клієнт має можливість виправити введені дані щодо вибраного(их) Товару(ів), додавши або вилучивши даний товар з «Кошика». Видалення певного товару може автоматично видалити інший товар із «Кошика» через прямий зв’язок між Товарами;

  h) залежно від обраного способу оплати Клієнт може бути перенаправлений на веб-сайти зовнішнього постачальника платіжних послуг, щоб здійснити платіж.

 3. Продавець також дозволяє розміщувати замовлення, зв'язавшись з Відділом обслуговування клієнтів: за телефоном: (+48) 22 230 4444.
 4. Перед розміщенням Замовлення Клієнт зобов’язаний ознайомитися з Правилами Інтернет-магазину та дотримуватися їх.
 5. Після розміщення Замовлення Продавець негайно підтверджує його отримання і відправляє заяву про прийняття Замовлення на реалізацію на адресу електронної пошти. У разі оформлення Замовлень телефоном з власної ініціативи Клієнта, Продавець негайно підтверджує отримання Замовлення та прийняття його до виконання шляхом надсилання SMS-повідомлення або електронної пошти, наданої Клієнтом.
 6. Розміщення Замовлення Клієнтом ще не є укладенням Договору купівлі-продажу. Договір купівлі-продажу між Клієнтом і Продавцем полягає в момент отримання Клієнтом заяви Продавця про прийняття Замовлення на реалізацію.
 7. У разі недоступності Tовару/послуги або інших перешкод з боку Продавця, Продавець індивідуально зв’яжеться з Клієнтом за адресою електронної пошти або номером телефону, наданим Клієнтом.
 8. Інформація про статус Замовлення передається Клієнту одним або декількома доступними способами інформування: статус в Обліковому записі Клієнта, повідомлення на адресу електронної пошти, SMS-повідомлення на номер телефону, вказаний Клієнтом, онлайн-чат в Обліковому записі Клієнта. Клієнт також може самостійно відправляти продавцю запити про статус замовлення, направляючи їх на дані, зазначені в Розділі III Правил. Крім того, Клієнт може самостійно перевіряти статус виконання замовлення в Обліковому записі клієнта.
 9. Клієнт може анулювати Замовлення до моменту отримання повідомлення від Продавця про передачу Товару постачальнику, зв’язавшись з Продавцем, зокрема електронною поштою, телефоном або за допомогою форми в Обліковому записі Клієнта, що не порушує Законне право Споживача відмовитися від Договору купівлі-продажу. Можливість скасування замовлення не поширюється на товари, виконані відповідно до індивідуальних потреб і специфікацій клієнта.
 10. Продавець має право відмовити в прийнятті Замовлення Клієнта з поважних причин, зокрема, коли:

  a) Клієнт принаймні двічі розміщував Замовлення в минулому, яке потім не було отримано Клієнтом без зазначення причин і без інформування Продавця про відмову від Договору купівлі-продажу;

  б) обставини, пов'язані з розміщеним Замовленням, вказують на можливість шахрайства.

 11. Продавець залишає за собою право вводити ліміт Замовлень конкретних Товарів Клієнтами, зокрема у разі пропозиції таких Товарів в рамках акції. Обмеження будуть щоразу вказуватися на сайті Інтернет-магазину.
 12. Оптовий продаж Товару через Інтернет-магазин не здійснюється. Продавець може відмовитися від виконання Замовлення на оптову кількість Товару. У разі виникнення сумнівів, оптове замовлення – це замовлення, що охоплює (як частину одного Замовлення або кількох Замовлень Клієнта, розміщених протягом п’яти днів) понад 20 одиниць одного Товару.
 13. Якщо загальна вартість Замовлення (як частини одного Замовлення або кількох Замовлень Клієнта, розміщених протягом п’яти днів) перевищує 35.000,00 злотих (тридцять п’ять тисяч злотих 00/100), Продавець може обумовити додаткові умови виконання такого Замовлення, які будуть представлені Клієнту, включаючи, зокрема, умови щодо форми та дати оплати Замовлення.
 14. Продавець протягом одного Робочого дня інформує Клієнта про відмову прийняти Замовлення з причин, зазначених у п. 10-13 вище.

VIII. ЦІНИ ТА ОПЛАТИ

 1. Ціни, наведені в Інтернет-магазині, виражені в польських злотих і включають ПДВ (валова цінна). Ціни в Інтернет-магазині представлені як звичайні ціни або акційні ціни (ціна зі знижкою).
 2. Якщо Продавець інформує потенційних Клієнтів про акційну ціну на конкретний Товар, Продавець поряд з акційною ціною також вказує найнижчу ціну Товару за період 30 днів до акції.
 3. Ціни не включають вартість доставлення. Клієнт буде проінформований про вартість доставлення при розміщенні Замовлення і виборі способу доставлення.
 4. Продавець не використовує алгоритми, які автоматично коригують ціни для потенційного Клієнта в залежності, наприклад, від його місцеперебування, пристрою, яким він користується (смартфон, настільний комп’ютер), історії переглядів веб-сайтів або історії Замовлень.
 5. Остаточна Ціна Товару разом з вартістю доставляння Товару вказується перед остаточним підтвердженням Клієнтом розміщення Замовлення і в електронному підтвердженні розміщення Замовлення, відправленому на адресу електронної пошти Клієнта, зазначену у формі замовлення або в SMS-повідомленні, а також у квитанції про покупку (квитанція або рахунок-фактура ПДВ).
 6. Договір купівлі-продажу укладається між Клієнтом і Продавцем в момент підтвердження Продавцем прийняття замовлення на реалізацію.
 7. Клієнт може вибрати наступні способи оплати замовлених Товарів:

  a) звичайний (традиційний) банківський переказ,

  b) платіжною карткою або банківським переказом через зовнішню систему швидкої оплати,

  с) готівкою або платіжною карткою при отриманні.

 8. Клієнт повинен здійснити оплату замовлення в розмірі за Договором купівлі-продажу в наступні терміни:

  a) до 1 години — якщо ви вибрали спосіб оплати традиційним банківським переказом,

  b) до 1 години — якщо ви вибрали спосіб оплати платіжною карткою, банківським переказом через зовнішню систему швидких платежів,

  c) при отриманні Замовлення — якщо Клієнт вибрав оплату 1) післяплатою або 2) готівкою або платіжною карткою при отриманні.

 9. Неотримання оплати Клієнта в терміни, зазначені в п. 8 вище дає право Продавцю відмовитися від Договору купівлі-продажу та анулювати Замовлення.
 10. Крім того, Продавець в будь-якому випадку має право розірвати Договір купівлі-продажу на підставі ст. 395 Цивільного кодексу, до дати отримання Товару Клієнтом.

IX. ПОВЕРНЕННЯ – ВІДМОВА ВІД ДОГОВОРУ

 1. Відповідно до умов цих Правил, Споживач має право розірвати Договір купівлі-продажу без зазначення причини протягом 14 днів.
 2. Кінцевий термін відмови від Договору починається для:

  a) Договору купівлі-продажу, в якому Продавець видає Товар, зобов'язуючись передати його у власність — з моменту, коли Споживач або зазначена ним третя особа, крім перевізника, вступає у володіння Товаром,

  b) Договору купівлі-продажу, який включає багато Товарів, доставлених окремо, партіями або частинами — від моменту вступу у володіння останнім Товаром, партією або частиною,

  c) Договору купівлі-продажу, який полягає в регулярному доставленні Товару протягом визначеного періоду часу — з моменту вступу у володіння першим з Товарів,

  d) решти Договорів купівлі-продажу — з дня укладення Договору купівлі-продажу

 3. Споживач може відмовитися від Договору купівлі-продажу, роздрукувавши його з Веб-сайту або з Додатка, заповнивши, підписавши та надіславши Продавцю Заяву (за формою, зразок якої наведено у Додатку № 1 до Правил), вказавши, зокрема: причини повернення Товару та номер банківського рахунку для повернення коштів. Заяву про відмову від Договору купівлі-продажу Споживач повинен відправити Продавцю разом з Товаром за адресою вказаною Продавцем на веб-сайті за посиланням https://help.rozetka.pl/p/74-jak-zwrocic-produkt-od-sprzedawcy-rozetka.
 4. Продавець негайно, не пізніше 14 днів з дня отримання заяви Споживача про розірвання Договору купівлі-продажу, повертає Споживачеві всі здійснені ним платежі, включаючи витрати на доставлення Товару.
 5. Продавець здійснює повернення платежу, використовуючи той самий спосіб оплати, який використовував Споживач, хіба що Споживач прямо погодився на інший спосіб повернення коштів, який не передбачає для нього будь-яких витрат. Продавець не може Повернути платіж іншій особі, крім Споживача.
 6. Якщо Продавець не запропонував забрати Товар у Споживача самостійно, Продавець може утримати повернення платежів, отриманих від Споживача, до отримання ним Товару назад або надання Споживачем доказів його повернення, залежно від того, яка подія відбудеться раніше.
 7. Якщо Споживач обрав інший спосіб доставки Товару, ніж найдешевший звичайний спосіб доставки, запропонований Продавцем, Продавець не зобов’язаний відшкодовувати Споживачеві понесені ним додаткові витрати.
 8. Споживач зобов'язаний повернути Товар Продавцю або передати його особі, уповноваженій Продавцем на його отримання, негайно, але не пізніше ніж протягом 14 днів з дня, коли він відмовився від Договору купівлі-продажу. Для дотримання терміну достатньо відправити назад Товар до його закінчення. Споживач несе тільки прямі витрати на повернення Товару.
 9. Товар може бути випробуваний Споживачем, але не повинен використовуватися. Якщо Споживач використовує право на відмову від Договору, Споживач несе відповідальність за зменшення вартості Товару в результаті його використання у спосіб, що виходить за рамки, необхідні для встановлення характеристик, особливостей і функціональних можливостей Товару. Відповідальність Споживача може включати, зокрема, неможливість представити Товар для продажу як повноцінний Товар, витрати на повторне розміщення на Товарі міток і захисних елементів, а також витрати на відновлення Товару до належного стану, що дозволяє його повторно ввести в продаж в Інтернет-магазині, включаючи витрати на перевірку Товару фахівцем та витрати на усунення дефектів, виявлених у результаті такого огляду (тою мірою, в якій ці дефекти є результатом використання Споживачем Товарів у спосіб, що виходить за межі того, що необхідно для встановлення його характеристик, особливостей і функціональних можливостей).
 10. Якщо Споживач використовує право відмовитися від Договору купівлі-продажу після подання запиту відповідно до ст. 15 п. 3 і ст. 21 п. 2 Закону про захист прав споживачів (тобто після подання заявки на запуск послуги до закінчення терміну відмови від Договору купівлі-продажу), він зобов'язаний оплатити надані послуги до моменту відмови Договору купівлі-продажу. Сума платежу розраховується пропорційно обсягу виконаної допомоги з урахуванням узгодженої в договорі купівлі-продажу ціни.
 11. Споживач не має права відмовитися від Договору купівлі-продажу щодо Договорів, зазначених у ст. 38 Закону про права споживача, а зокрема від договору:

  a) про надання послуг, за які Споживач зобов’язаний сплатити ціну, якщо Продавець повністю виконав послугу за прямою та попередньою згодою Споживача, який був проінформований перед початком надання послуги, що після виконання послуги Продавцем він втрачає право відмовитися від Договору купівлі-продажу та визнав це,

  b) в якому предметом послуги є нерозбірний Товар, виготовлений за специфікаціями Споживача або призначений для задоволення його індивідуальних потреб,

  c) про надання додаткової послуги, якщо Продавець повністю виконав послугу за прямою та попередньою згодою Споживача, який був поінформований до початку надання додаткової послуги про те, що після виконання цієї послуги Продавцем він втрачає право відмовитися від договору та взяв це до відома,

  d) в якому предметом послуги є Товар, доставлений у закритому упаковуванні, який не підлягає поверненню після відкриття упакування з міркувань охорони здоров’я чи гігієни, якщо: упакування було відкрите після доставлення,

  e) в яких Товар — це річ, яка при доставленні за своєю природою нерозривно пов'язана з іншими речами,

  f) в якому предметом послуги є звукові чи візуальні записи, чи комп’ютерні програми, що доставляються в герметичному упакуванні, якщо упакування було відкрите після доставлення,

  g) на доставлення газет, періодичних видань чи журналів,

  h) про постачання Цифрового контенту, не доставленого на матеріальному носії, за який Споживач зобов’язаний сплатити Ціну, якщо Продавець запустив послугу за явною та попередньою згодою Споживача, який був проінформований перед початком надання послуги, що після виконання послуги Продавцем він втратить право на відмову від Договору, та взяв його до відома, а Продавець надав Споживачу підтвердження, зазначене в ст. 15 п. 1 і 2 або ст. 21 п. 1 Закону про захист прав споживачів.

 12. Положення цього Розділу IX також застосовуються до Підприємця на Правах Споживача.

X. НЕВІДПОВІДНОСТІ ТОВАРУ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

 1. Продавець несе відповідальність за невідповідність Товару Договору купівлі-продажу, що існує на момент його постачання та виявлений протягом 2 років з цього моменту, крім випадків, коли термін придатності Товарів, визначений Продавцем, його юридичними попередниками або особами, що діють від його імені, є довшим.
 2. Що стосується товарів з цифровими елементами, Продавець несе відповідальність за невідповідність Договору купівлі-продажу цифрового контенту або цифрової послуги, що поставляються безперервно, яка виникла або стала очевидною в момент, коли вони повинні були поставлятися відповідно до Договору купівлі-продажу. Цей час не може бути коротшим 2 років з моменту доставлення Товару з цифровими елементами
 3. Товар відповідає Договору купівлі-продажу, якщо відповідно до Договору купівлі-продажу залишаються, зокрема, його:

  a) опис, тип, кількість, якість, комплектність і функціональність, а щодо Товарів з цифровими елементами — також сумісність, взаємодія та доступність оновлень;

  b) придатність для конкретної мети, для якої він необхідний Споживачеві, про яку Споживач повідомив Продавця не пізніше моменту укладення Договору купівлі-продажу, і яку Продавець прийняв.

 4. Крім того, для того, щоб Товар вважався відповідним Договору купівлі-продажу, він повинен:

  a) відповідати цілям, для яких Товари цього типу зазвичай використовуються, беручи до уваги чинне законодавство, технічні стандарти або належну практику;

  b) бути доставлений з упакуванням, аксесуарами та інструкціями, які Споживач може обґрунтовано очікувати, що вони будуть надані,

  c) мати таку саму якість, що й зразок або візерунок, які Продавець надав Споживачеві до укладення Договору купівлі-продажу, і відповідати опису такого зразка або візерунку,

  d) бути в наявності у такій кількості та мати такі характеристики, включаючи довговічність і безпеку, а щодо Товарів з цифровими елементами — також функціональність і сумісність, які є типовими для Товарів цього типу та які Споживач може обґрунтовано очікувати, беручи до уваги характер Товару та публічне завірення, надане Продавцем, його юридичними попередниками або особами, які діють від їх імені, зокрема в рекламі чи на етикетці, якщо Продавець не демонструє, що:

  - не знав про дане публічне запевнення і, розмірковуючи розумно, не міг про нього знати,

  - до укладення Договору купівлі-продажу публічне завірення було виправлено з дотриманням умов і форми, в яких публічне завірення було зроблено або порівнянним чином,

  - публічне завірення не вплинуло на рішення Споживача укласти Договір купівлі-продажу.

 5. Для Товарів з цифровими елементами положення п. 33, 34 і 40 нижче застосовуються відповідно..
 6. Продавець несе відповідальність за невідповідність Товару Договору купівлі-продажу внаслідок неналежного встановлення Товару, якщо:

  a) встановлення здійснювалося Продавцем або під його відповідальність;

  b) неправильна установка, здійснена Споживачем, стала результатом помилок в інструкціях, наданих Продавцем або третьою особою (у випадку Товарів з цифровими елементами).

 7. Якщо Товар не відповідає Договору купівлі-продажу, Споживач може вимагати його: 1) ремонту або 2) заміни.
 8. Скарга повинна містити опис скарги та документ, що підтверджує придбання оскаржуваного Товару (наприклад, квитанція, копія рахунку-фактури, підтвердження переказу з банківського рахунку).
 9. Скаргу можна надіслати електронною поштою за адресою: адреса електронної пошти: [email protected] або в письмовій формі за адресою: Компанія «Rozetka EU SP. z o.o.» с. Пасс 21E, 05-870 Блоне або через форму, доступну на веб-сайті або у Додатку.
 10. Продавець відповідає на скаргу Клієнта протягом 14 календарних днів з дати отримання скарги Клієнта, а про вжиті дії зобов'язується інформувати клієнта електронною поштою на вказану Клієнтом адресу електронної пошти або в письмовій формі на вказану Клієнтом адресу.
 11. У разі, якщо в скарзі Клієнт не надасть необхідну інформацію або документи, необхідні для розгляду скарги Продавцем, Продавець звернеться до Клієнта електронною поштою або в письмовій формі за вказаною Клієнтом адресою з проханням негайно доповнити дані, необхідні для розгляду скарги.
 12. Продавець може здійснити заміну, коли Споживач вимагає ремонту, або Продавець може здійснити ремонт, коли Споживач вимагає заміни, якщо приведення Товарів у відповідність до Договору купівлі-продажу способом, вибраним Споживачем, є неможливим або вимагатиме надмірних витрат для Продавця.
 13. Якщо ремонт і заміна неможливі або вимагатимуть надмірних витрат для Продавця, Продавець може відмовитися зробити Товар відповідним до Договору купівлі-продажу. При оцінці перевищення витрат Продавця враховуються всі обставини справи, зокрема істотність невідповідності Товару Договору купівлі-продажу, вартість Товару відповідно до Договору купівлі-продажу та надмірність незручності для Споживача внаслідок зміни способу приведення Товару у відповідність до Договору купівлі-продажу.
 14. Продавець проводить ремонт або заміну в розумні терміни з моменту, коли Продавець був проінформований Споживачем про невідповідність Товару Договору купівлі-продажу і без зайвих незручностей для Споживача, з урахуванням специфіки товару і мети, з якою Споживач його придбав. Витрати на ремонт або заміну, включаючи, зокрема, поштові витрати, перевезення, оплату праці та матеріали, несе Продавець.
 15. Споживач надає Продавцю Товар, що підлягає ремонту або заміні, а Продавець забирає Товар у Споживача власним коштом.
 16. У разі невідповідності Товару Договору купівлі-продажу Споживач може зробити заяву про зниження ціни Товару або про відмову від Договору купівлі-продажу, якщо:

  a) Продавець відмовився зробити Товар відповідним до Договору купівлі-продажу,

  b) Продавець не зробив Товар відповідним до Договору купівлі-продажу,

  c) невідповідність Товару Договору купівлі-продажу все ще існує, навіть якщо Продавець намагався зробити Товар відповідним до Договору купівлі-продажу,

  d) невідповідність Товару Договору купівлі-продажу є достатньо значною, щоб обґрунтувати зниження ціни Товару або відмову від Договору купівлі-продажу без використання Споживачем заходів захисту, згаданих у п. 3 вище,

  e) із заяви Продавця або обставин стає очевидним, що він не зробить Товар відповідним до Договору купівлі-продажу протягом розумного терміну або без надмірних незручностей для Споживача.

 17. Знижена Ціна Товару повинна бути пропорційною Ціні Товару, що випливає з Договору купівлі-продажу, за якої вартість Товару, що не відповідає Договору купівлі-продажу, залишається до вартості Товару згідно з Договором купівлі-продажу.
 18. Продавець повертає Споживачу належні внаслідок реалізації права на зниження Ціни Товару суми негайно, не пізніше 14 днів з моменту отримання заяви Споживача про зменшення Ціни Товару.
 19. Споживач не має права відмовитися від Договору купівлі-продажу, якщо невідповідність Товару Договору купівлі-продажу є несуттєвою.
 20. Якщо невідповідність Договору купівлі-продажу стосується лише деяких Товарів, поставлених за Договором купівлі-продажу, Споживач може відмовитися від Договору купівлі-продажу лише щодо цих Товарів, а також щодо інших Товарів, придбаних Споживачем разом із Товарами, які не відповідають Договору купівлі-продажу, якщо неможливо розумно очікувати, що Споживач погодиться зберігати лише Товари, що відповідають Договору купівлі-продажу.
 21. У разі відмови від Договору купівлі-продажу Споживач негайно повертає Товар Продавцю своїм коштом. Продавець повертає Споживачеві Ціну Товару негайно, не пізніше ніж протягом 14 днів з дати отримання Товару або підтвердження його виправлення.
 22. Продавець відшкодовує Ціну Товару, використовуючи той самий спосіб оплати, який використав Споживач, якщо Споживач прямо не погодився на інший спосіб повернення, який не передбачає для нього жодних витрат.
 23. Положення цього Розділу IX також застосовуються до Підприємця на Правах Споживача.
 24. Відповідальність Продавця за Договором купівлі-продажу перед Клієнтами, які є Підприємцями:

  а) Продавець цим виключає відповідальність перед Підприємцем за невідповідність Товару Договору купівлі-продажу відповідно до ст. 558 § 1 Цивільного кодексу,

  c) не поширюється на дії чи бездіяльність третіх осіб, включаючи постачальників, кур’єрів та інших осіб, за дії чи бездіяльність яких Продавець не несе відповідальності,

  d) Продавець несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання Договору купівлі-продажу, укладеного Підприємцем, лише у разі навмисного заподіяння шкоди в межах збитків, фактично понесених Клієнтом, і в межах Ціни, сплаченої Клієнтом за придбання даного Товару.

 25. НЕВІДПОВІДНІСТЬ ЦИФРОВОГО КОНТЕНТУ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

  Продавець надає Споживачеві Цифровий контент, доставлений на нематеріальному носії, одразу після укладення Договору купівлі-продажу, якщо сторони не домовилися про інше.

 26. Цифровий контент, наданий на нематеріальному носії, вважається доставленим, коли Цифровий контент або засоби, які дозволяють отримати доступ до Цифрового контенту чи завантажувати Цифровий контент, стали доступними для Споживача або фізичного чи віртуального пристрою, який Споживач обрав для цієї мети, або коли Споживач або такий пристрій отримав до нього доступ.
 27. Якщо Продавець не надав Цифровий контент, доставлений на нематеріальному носії, Споживач закликає його надати його. Якщо Продавець не надав Цифровий контент негайно або в додатковий, явно узгоджений сторонами термін, Споживач може відмовитися від Договору купівлі-продажу.
 28. Споживач може відмовитися від Договору купівлі-продажу, не вимагаючи доставлення Цифрового контенту, наданого на нематеріальному носії, якщо:

  a) заява Продавця або обставини чітко показують, що він не буде доставляти Цифровий контент,
  або

  b) Споживач і Продавець домовилися, або обставини укладення Договору купівлі-продажу чітко свідчать про те, що зазначена дата доставлення Цифрового контенту мала істотне значення для Споживача, і Продавець не поставив його протягом цього періоду.

 29. Тягар підтвердження доставлення Цифрового контенту, наданого на нематеріальному носії, лежить на Продавці.
 30. У разі відмови Споживача від Договору купівлі-продажу, положення п. 47-51 нижче застосовується відповідно.
 31. Цифровий контент відповідає Договору купівлі-продажу, якщо залишаються відповідними до Договору купівлі-продажу, зокрема, його:

  a) опис, тип, кількість, якість, повнота, функціональність, сумісність, сумісність і доступність технічної підтримки та оновлень;

  b) придатність для конкретної мети, для якої він необхідний Споживачеві, про яку Споживач повідомив Продавця не пізніше моменту укладення Договору купівлі-продажу, і яку Продавець прийняв.

 32. Крім того, для того, щоб Цифровий контент вважався таким, що відповідає Договору купівлі-продажу, він повинен:

  a) відповідати цілям, для яких зазвичай використовується Цифровий контент цього типу, беручи до уваги відповідні закони, технічні стандарти або належну практику;

  b) постачатися з аксесуарами та інструкціями, які Споживач може обґрунтовано отримати;

  c) відповідати пробній версії або оголошенню, яке було надано Споживачеві Продавцем до укладення Договору купівлі-продажу;

  d) надаватися в такій кількості та мати такі характеристики, включаючи функціональність, сумісність, доступність, безперервність і безпеку, які є типовими для Цифрового контенту такого роду і на які Споживач може розумно розраховувати, беручи до уваги характер Цифрового контенту та публічні гарантії, надані Продавцем, його юридичними попередниками або особою, яка діє від його імені, зокрема в рекламі чи на етикетці, якщо Продавець не доведе, що:

  - не знав про дане публічне запевнення і, розмірковуючи розумно, не міг про нього знати,

  - до укладення Договору купівлі-продажу публічне завірення було виправлено з дотриманням умов і форми, в яких публічне завірення було зроблено або порівнянним чином,

  - публічне завірення не вплинуло на рішення Споживача укласти Договір купівлі-продажу.

 33. Споживач отримує інформацію про оновлення, включаючи оновлення безпеки, необхідні для підтримки відповідності Цифрового контенту Договору купівлі-продажу, і отримує їх протягом періоду:

  a) доставлення Цифрового контенту, зазначеного в Договорі купівлі-продажу, на підставі якого доставлення здійснюється на постійній основі,
  або

  b) розумно очікуваного Споживачем часу, беручи до уваги тип Цифрового контенту та мету, для якої він використовується, а також обставини та харак

  тер договору, якщо Договір купівлі-продажу передбачає доставлення Цифрового контенту одноразово або частинами.
 34. Якщо Споживач не встановить оновлення, надані Продавцем, протягом розумного часу відповідно до п. 33 вище, Продавець не несе відповідальності за невідповідність Цифрового контенту Договору купівлі-продажу виключно через відсутність оновлень, якщо:

  a) інформував Споживача про оновлення та наслідки його не встановлення;

  b) не встановлення або неправильне встановлення оновлення не було результатом помилок в інструкції з встановлення, наданої Продавцем.

 35. Продавець не несе відповідальності за невідповідність Цифрового контенту Договору купівлі-продажу в обсязі, зазначеному в п. 32 або 33, якщо Споживач, щонайпізніше під час укладення Договору купівлі-продажу, був чітко проінформований про те, що певна функція Цифрового контенту відхиляється від вимог дотримання Договору купівлі-продажу, викладених у п. 32 або 33, а також чітко й окремо прийняв відсутність конкретної характеристики Цифрового контенту.
 36. Цифровий контент постачається Продавцем у версії, про яку повідомляє Споживача перед укладенням Договору купівлі-продажу .
 37. Розділ X п. 6 Правил застосовуються відповідно для інтеграції Цифрового контенту (тобто поєднання Цифрового контенту з елементами цифрового середовища Споживача та включення їх у ці елементи для забезпечення дотримання відповідності Договору купівлі-продажу).
 38. Продавець несе перед Споживачем відповідальність за невідповідність Цифрового контенту Договору купівлі-продажу, що був поставлений одноразово або частинами, який існував на момент постачання та став очевидним протягом двох років з цього моменту. Передбачається, що невідповідність Цифрового контенту Договору купівлі-продажу, яка була виявлена до закінчення року з моменту доставлення Цифрового контенту, існувала на момент його доставлення. Продавець не може посилатися на закінчення терміну для визначення невідповідності Цифрового контенту Договору купівлі-продажу, цей недолік було приховано шахрайським шляхом.
 39. Продавець несе перед Споживачем відповідальність за невідповідність Цифрового контенту Договору купівлі-продажу, що безперервно поставляється, який розкрився або став очевидним у той час, коли він повинен був бути доставлений відповідно до Договору купівлі-продажу. Передбачається, що невідповідність Цифрового контенту Договору купівлі-продажу розкрився в той час, якщо він став очевидним у той час.
 40. Продавець несе відповідальність за невідповідність Цифрового контенту Договору купівлі-продажу в обсязі, встановленому в п. 33 вище, який розкрився протягом часу, зазначеного в цьому пункті.
 41. Презумпції, зазначені в п. 38 і 39 вище не застосовуються, якщо:

  a) цифрове середовище Споживача несумісне з технічними вимогами, про які Продавець поінформував його чітко та зрозуміло перед укладенням Договору купівлі-продажу;

  b) Споживач був чітко та зрозуміло проінформований перед укладенням Договору купівлі-продажу про зобов’язання співпрацювати з Продавцем у розумній мірі та з використанням найменш обтяжливих технічних заходів, щоб своєчасно визначити чи невідповідність Цифрового контенту Договору купівлі-продажу є результатом характеристик цифрового середовища Споживача, яке не виконує це зобов’язання.

 42. Якщо Цифровий контент не відповідає Договору купівлі-продажу, Споживач може вимагати зробити його відповідним до Договору купівлі-продажу. Продавець може відмовитися від приведення Цифрового контенту у відповідність з Договором купівлі-продажу, якщо приведення Цифрового контенту у відповідність з Договором купівлі-продажу неможливо або вимагає від Продавця надмірних витрат. При оцінці надмірних витрат для Продавця враховуються всі обставини справи, зокрема наскільки суттєва невідповідність Цифрового контенту Договору купівлі-продажу та вартість Цифрового контенту відповідного Договору купівлі-продажу.
 43. Продавець приводить Цифровий контент у відповідність до Договору купівлі-продажу протягом розумного часу з моменту, коли Продавець був поінформований Споживачем про недотримання умов Договору купівлі-продажу, і без зайвих незручностей для Споживача, беручи до уваги його характер і мету, з якою він використовується. Витрати на приведення Цифрового контенту у відповідність з Договором купівлі-продажу несе Продавець.
 44. Якщо Цифровий контент не відповідає Договору купівлі-продажу, Споживач може подати заяву про зниження ціни або відмову від Договору купівлі-продажу, якщо:

  a) приведення Цифрового контенту у відповідність до Договору купівлі-продажу неможливо або вимагає надмірних витрат;

  b) Продавець не привів Цифровий контент у відповідність до Договору купівлі-продажу;

  c) невідповідність Цифрового контенту Договору купівлі-продажу все ще існує, навіть якщо Продавець намагався зробити Цифровий контент відповідним до Договору купівлі-продажу,

  d) невідповідність Цифрового контенту Договору купівлі-продажу є достатньо значною, щоб обґрунтувати зниження Ціни або відмову від Договору купівлі-продажу без використання Споживачем заходів захисту, зазначених в Розділі X п. 42 і 43 Правил;

  e) із заяви Продавця або обставин стає очевидним, що він не зробить Цифровий контент відповідним до Договору купівлі-продажу протягом розумного терміну або без надмірних незручностей для Споживача.

 45. Знижена Ціна має бути пропорційною до Ціни, що випливає з Договору купівлі-продажу, у якій вартість Цифрового контенту невідповідного Договору купівлі-продажу, повинна відповідати вартості Цифрового контенту відповідного Договору купівлі-продажу. Якщо в Договорі купівлі-продажу передбачено, що Цифровий контент постачається частинами або безперервно, зниження Ціни має враховувати час, протягом якого Цифровий контент залишався невідповідним Договору купівлі-продажу.
 46. Споживач не може відмовитися від Договору купівлі-продажу, якщо Цифровий контент надається в обмін на оплату Ціни, а невідповідність Цифрового контенту Договору купівлі-продажу не має значення. Передбачається, що невідповідність Цифрового контенту Договору купівлі-продажу є суттєвою.
 47. Продавець може вимагати повернення матеріального носія, на якому він надав Цифровий контент, протягом 14 днів з дня отримання заяви Споживача про відмову від Договору купівлі-продажу. Споживач повертає носій негайно і коштом Продавця.
 48. Продавець не має права вимагати оплати за час, коли Цифровий контент не відповідав Договору купівлі-продажу, навіть якщо Споживач фактично використовував його до виходу з Договору купівлі-продажу.
 49. Продавець зобов’язаний повернути Ціну лише в частині, що відповідає Цифровому контенту, який не відповідає Договору купівлі-продажу, і Цифровому контенту, обов'язок постачання якого відпала в результаті відмови від Договору купівлі-продажу.
 50. Продавець зобов'язаний повернути Споживачеві належну Ціну в результаті здійснення права відмови від Договору купівлі-продажу або зниження Ціни негайно, не пізніше 14 днів з дня отримання заяви Споживача відмову від Договору купівлі-продажу або зниження Ціни.
 51. Продавець відшкодовує Ціну, використовуючи той самий спосіб оплати, який використав Споживач, якщо Споживач прямо не погодився на інший спосіб повернення, який не передбачає для нього жодних витрат.
 52. Продавець може внести зміни в Цифровий контент, які не є необхідними для дотримання відповідності Договору купівлі-продажу, тільки в тому випадку, якщо Договір купівлі-продажу передбачає це та лише з обґрунтованих причин, зазначених у цьому Договорі купівлі-продажу. Однак Продавець не може вносити зміни в Цифровий контент, що доставляється одноразовим способом.
 53. Внесення змін, зазначених у п. 52 вище, не може бути пов'язано з будь-якими витратами зі сторони Споживача.
 54. Продавець зобов'язаний чітко і зрозуміло інформувати Споживача про внесені зміни, зазначені у п. 52 вище.
 55. Якщо зміна, зазначена в п. 52 вище, істотно і негативно впливає на доступ Споживача до Цифрового контенту або його використання, Продавець зобов'язаний заздалегідь проінформувати Споживача на постійному носії про властивості та терміни внесення цієї зміни, а також про право, зазначене в п. 52 вище. У цьому випадку Споживач може розірвати Договір купівлі-продажу без збереження строку повідомлення протягом 30 днів з дня внесення зміни або повідомлення про цю зміну, якщо повідомлення відбулося пізніше цієї зміни. Положення п. 48-52 вище застосовуються відповідно. Споживач не може розірвати Договір купівлі-продажу, якщо Продавець надав споживачеві право зберегти без додаткових витрат Цифровий контент, відповідний Договору купівлі-продажу, в незмінному стані.
 56. Договори про продаж Цифрового контенту, що укладаються Продавцем, не охоплюють діяльність Споживача, яка полягає в наданні Продавцю або створенні Споживачем іншого контенту.
 57. Щоразу, коли в Розділі X п. 25 - 56 вище йдеться про Договір купівлі-продажу, її слід розуміти як Договір на постачання Цифрового контенту.

XI. ГАРАНТІЯ

 1. Товари, що продаються Продавцем, можуть покриватися гарантією, наданою виробником Товару або дистриб'ютором Товару.
 2. У разі Товарів, на які поширюється гарантія, інформація про існування та зміст гарантії надається Продавцем на Веб-сайті або в Додатку.
 3. Гарантійний акт визначає обов'язки гаранта та права Клієнта у разі відсутності у Товару зазначених у цьому акті властивостей, а також містить основну інформацію про спосіб реалізації Гарантійних прав Клієнтом.

X. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 1. Будь-які спори між Продавцем і Підприємцем вирішуватимуться польськими загальними судами, компетентними для зареєстрованого офісу Продавця.
 2. Будь-які спори між Продавцем і Споживачем або Підприємцем на Правах Споживача будуть вирішуватися компетентними польськими загальними судами, з урахуванням вказівок, що містяться в п. 3-6 нижче.
 3. Продавець повідомляє, що існує можливість використання Споживачем або Підприємцем на правах Споживача позасудових способів розгляду скарг і пред'явлення претензій, в тому числі зокрема

  a) за допомогою добровільного посередництва, здійснюваного воєводськими інспекціями Торговельної інспекції та їх міжміськими відділеннями, де роль посередника у спорі між Продавцем і Споживачем або Підприємцем із правами споживача виконує працівник вищезазначеної інспекції (інформацію про те, як отримати доступ до вищезазначеного режиму та процедури вирішення спорів у цьому режимі, можна знайти за наступною адресою: www.uokik.gov.pl, у вкладці «Мирне розв’язання споживчих спорів» або на веб-сайті www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl);

  b) перед постійними арбітражними судами споживачів, що діють при воєводських інспекціях Торгової інспекції, включаючи, наприклад, перед Постійним Арбітражним Судом Споживачів при Воєводському Інспекторі Торгової Інспекції у Варшаві. (інформацію про те, як отримати доступ до вищезазначеного режиму та процедури вирішення спорів у цьому режимі, можна знайти за наступною адресою: www.uokik.gov.pl, у вкладці «Мирне розв’язання споживчих спорів» або на веб-сайті www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl);

  c) крім того, Споживач або Підприємець із правами Споживача може звернутися за допомогою до повітового омбудсмена з захисту прав споживачів; повітові омбудсмени з захисту прав споживачів знаходяться в повітових староствах або міських офісах (у випадку міст з повітовими правами), і їхнє завдання полягає в тому, щоб надавати суттєву підтримку, включаючи безплатну юридичну допомогу споживачам (більше інформації доступно на: www.uokik.gov.pl, у вкладці «Мирне вирішення споживчих спорів» або на веб-сайті www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl);

 4. Споживач або Підприємець на правах Споживача може вирішити спір через онлайн-платформу ODR (Online Dispute Resolution), доступну за адресою: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

XI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Постачальник послуг несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання Договору про надання Електронних послуг, укладеного Підприємцем, тільки в разі умисного заподіяння шкоди та в межах фактично понесених Клієнтом збитків.
 2. Зміна цих Правил може відбутися з поважних причин, у тому числі технічного, юридичного характеру та зміни правил продажу Товарів або надання Електронних послуг.
 3. Продавець розміщує інформацію про зміну Правил на веб-сайті та в Додатку та безпосередньо інформує Клієнтів про його зміну, надсилаючи їм повідомлення на вказану Клієнтами адресу електронної пошти або розміщуючи інформацію про зміну Правил безпосередньо в Обліковому записі Клієнта.
 4. У разі, якщо окремі положення Правил визнаються недійсними або необов'язковими компетентним судом або іншим компетентним органом, інші положення Правил залишаються в силі.
 5. Питання, що стосуються захисту персональних даних Клієнтів, регулюються Політикою конфіденційності, доступною за адресою: https://rozetka.pl/ua/pages/privacy_policy/.
 6. Адміністратором персональних даних Клієнта є компанія «Rozetka EU Sp. z o.o.» з зареєстрованим офісом в селищі Пасс за адресою: с. Пасс 21E, 05-870 Блоне (який також являє собою адресу для доставляння), внесений до реєстру підприємців, що ведеться Окружним судом для м. ст. Внесений до реєстру підприємців, що ведеться Окружним судом для м. ст. Варшави у Варшаві, XIV Комерційний відділ Національного судового реєстру під номером KRS: 0000874350,ІПН (NIP): 1182217578, код Реєстру народного господарства (REGON): 387767500, BDO: 000590002.
 7. Правила вступають в силу з 31 березня 2023 року.
 8. Якщо ви хочете отримати доступ до попередніх правил Інтернет-магазину, зв’яжіться з нами:

  а) письмово за адресою: Rozetka EU Sp. z o.o., Pass 21E, 05-870 Błonie,

  б) в електронній формі на електронну адресу: [email protected],
  або

  в) через онлайн-чат, доступний на Веб-сайті www.rozetka.pl

Додаток No 1

Зразок заяви Споживача про відмову від Договору купівлі-продажу

Додаток No 2

Мінімальні технічні вимоги, необхідні для взаємодії з системою ІКТ, яку використовує www.rozetka.pl

Додаток No 3

Мінімальні технічні вимоги, необхідні для використання Додатку

Попередні редакції Правил доступні нижче:

- Правила від 10.02.2023 (термін дії до 30.03.2023)