Polityka prywatności Rozetka EU Sp. z o.o.

1. Cele polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności ma charakter informacyjny.

Korzystanie ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.rozetka.pl oraz za pośrednictwem Aplikacji polegające na załadowaniu strony, przeglądaniu strony lub Aplikacji, kupowaniu, korzystaniu z usług lub innych powiązanych serwisów, kontaktowaniu się lub zakładaniu konta wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych osób wchodzących w interakcję ze Sklepem Internetowym (w tym w ramach Aplikacji). Celem niniejszego dokumentu jest zaprezentowanie zasad funkcjonowania Sklepu Internetowego (w tym Aplikacji), a także zasad postępowania z danymi osobowymi i ich przetwarzania.

Jednocześnie informujemy, że niniejsza polityka nie opisuje sposobu przetwarzania danych osobowych na profilach społecznościowych Rozetki. W celu uzyskania informacji o takim przetwarzaniu prosimy zapoznać się z politykami prywatności i związanymi z tym informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych zamieszczonymi na odpowiednich profilach w mediach społecznościowych.

Poniższe terminy mają następujące znaczenie w niniejszym dokumencie:

 • „Aplikacja” - oprogramowanie (aplikacja mobilna) udostępniane Ci przez Rozetka EU Sp. z o.o. przeznaczone do instalacji na posiadanym przez Ciebie urządzeniu mobilnym i pozwalające w szczególności na korzystanie ze Sklepu Internetowego bez konieczności uruchamiania przeglądarki internetowej.
 • „Dane” – dane osobowe osób wchodzących w interakcję ze Sklepem Internetowym (w tym z Aplikacją) w rozumieniu RODO;
 • „RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 • „Regulamin” – Regulamin Sklepu Internetowego prowadzonego prze Rozetka EU Sp. z o.o., który jest dostępny https://rozetka.pl/pages/legal_terms/;
 • „Polityka dotycząca plików cookies oraz podobnych technologii” - dokument zawiera kluczowe informacje na temat plików cookies oraz podobnych technologii używanych na stronach internetowych dostępnych w domenie rozetka.pl oraz w Aplikacji, który jest dostępny: https://rozetka.pl/pages/cookies_policy/;
 • „my” - Rozetka EU Sp. z o.o. z siedzibą w Pass, 05-870 Błonie, Polska;
 • „Ty” – użytkownik Sklepu Internetowego (w tym Aplikacji) i inne osoby wchodzące w interakcję ze Sklepem Internetowym (w tym z Aplikacją) i innymi powiązanymi stronami internetowymi, komunikacją i usługami.

2. Administrator Danych

Administratorem Danych zbieranych :

 • za pośrednictwem Sklepu Internetowego (w tym Aplikacji) m.in. z wykorzystaniem plików cookies lub podobnej technologii lub innych kanałów komunikacji z Tobą;
 • uzyskanych w oparciu o Twoją aktywność w Internecie lub w Aplikacji

jest Rozetka EU Sp. z o.o. z siedzibą w Pass, adres: Pass 21E, 05-870 Błonie (który stanowi także adres do doręczeń), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000874350, NIP: 1182217578, REGON: 387767500, BDO: 000590002, z kapitałem zakładowym wynoszącym 5.000,00 zł, w całości opłaconym.

W sprawach związanych z Danymi prosimy o kontakt pod wskazanym adresem siedziby lub mailowo pod adresem [email protected]. W określonych przypadkach przetwarzamy Twoje dane na zlecenie naszych partnerów – administratorów danych, tj. działamy w pewnym zakresie jako procesor naszych partnerów. Są to przypadki, kiedy oferujemy Ci dodatkowe usługi pochodzące od naszych partnerów, np. dodatkowe ubezpieczenie produktów.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania Danych. Konsekwencje niepodania Danych

Cel przetwarzania Danych Podstawa prawna przetwarzania Danych Konsekwencje niepodania danych?
- Prowadzenie strony Sklepu Internetowego oraz Aplikacji, poprzez które umożliwiamy Ci założenie, dostęp i korzystanie z konta użytkownika, utrzymujemy je oraz dbamy o poprawne działanie funkcjonalności związanych z kontem i korzystaniem ze strony oraz Aplikacji, np. pozostawienia opinii lub komentarzy na stronie oraz w Aplikacji;

- Wykonanie zawartej między Tobą a nami umowy sprzedaży produktów lub usług, w szczególności w związku z realizacją zamówień (złożenie zamówienia, proces płatności, ubezpieczenie, wysyłka, wystawienie dokumentów sprzedażowych, skorzystanie z gwarancji, reklamacji, odstąpienia od umowy, etc.);

- Skorzystanie z usług dodatkowych związanych z realizacją zamówienia, np. wniesienie przesyłki, odbiór zużytego sprzętu, montaż, instalacja, konfiguracja;

- Skorzystanie z naszych innych usług i funkcjonalności dostępnych w serwisie oraz w Aplikacji, np. chatboty.
Podstawą przetwarzania takich Danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

W przypadku gdy zawrzesz z nami umowę sprzedaży (złożysz zamówienie), Dane podane przez Ciebie w formularzu zamówienia będą przetwarzane w celu wykonania takiej umowy oraz jej rozliczenia lub skorzystania przez Ciebie z prawa do reklamacji lub odstąpienia od umowy.

Podobnie będzie w przypadku gdy zamówiłeś u nas treść cyfrową, podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w celu dostarczenia zamówionego pliku (np. aktualizacja oprogramowania) oraz w celu kontaktów z tym związanych oraz ewentualnych rozliczeń.
Podanie tych Danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie Danych może uniemożliwić lub utrudnić zawarcie lub wykonanie umowy lub naszych usług.
Realizacja obowiązków prawnych, w tym obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych. Podstawą przetwarzania takich Danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Prawo do żądania Danych wynika z przepisów prawa i jesteś zobowiązany do ich podania. Niepodanie Danych uniemożliwi nam należyte wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych i może wiązać się z innymi konsekwencjami prawnymi w zależności od sytuacji.
Obsługa zgłoszonych żądań, gdy nie są one związane bezpośrednio z realizacją umowy. Podstawą prawną przetwarzania takich Danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes w takim przypadku obejmuje nasze prawo do obsługi Twoich żądań. Podanie Danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi Twojego żądania.
Komunikacja przez Centrum obsługi klienta (przetwarzanie danych osobowych w związku z Twoją komunikacją z naszym Centrum obsługi klienta). Podstawą prawną przetwarzania takich Danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes w takim przypadku obejmuje nasze prawo do obsługi Twoich zapytań i komunikowania się z Tobą na Twoje zapytanie. Podanie Danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi Twojego zapytania.
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń prawnych, w razie konieczności. Podstawą prawną przetwarzania takich Danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes w takim przypadku obejmuje nasze prawo do podjęcia działań zmierzających do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dane zbierane automatycznie.
Cele marketingowe - możemy prosić Cię o wydanie opinii na temat naszego Sklepu Internetowego (w tym Aplikacji), naszych produktów i usług, możemy promować Ci nasze produkty i usługi oraz wyświetlać spersonalizowane reklamy lub oferty dopasowane do Twoich zainteresowań. W tym celu dokonujemy profilowania użytkowników, które jednak w żadnym stopniu nie wpływa na Twoje prawa i wolności. Podstawą prawną przetwarzania takich Danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes w tym przypadku obejmuje nasze prawo do prowadzenia działań marketingowych na potrzeby działań marketingu bezpośredniego. Dane zbierane automatycznie.
Dostarczanie Ci informacji marketingowych (newsletter) Podstawą prawną przetwarzania takich Danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Twój adres e-mail lub numer telefonu będzie wykorzystywany do przesyłania Ci informacji handlowych (np. newslettera), tak by zapewnić Ci dostęp do aktualnych ofert naszego Sklepu Internetowego (w tym Aplikacji) oraz jego partnerów. Nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje prawo do podjęcia działań marketingu bezpośredniego.
Podanie Danych jest dobrowolne, ale niezbędne, jeśli chcesz otrzymywać informacje marketingowe.

Newsletter lub inne informacje handlowe będą do Ciebie wysyłane tylko wtedy, gdy wyrazisz na to dodatkową zgodę (zgodnie z Ustawą z dnia 16.07.2004 Prawo telekomunikacyjne)
Zarządzanie stroną internetową naszego Sklepu Internetowego oraz Aplikacją (np. zbieramy i przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera, zapisujemy adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu, adresy URL strony poprzednio przeglądanej przez użytkownika z której nastąpiło przekierowanie, informacje o przeglądarce użytkownika) Podstawą prawną przetwarzania takich Danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes w takim przypadku obejmuje nasze prawo do podjęcia działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zdarzeń, które mogą mieć dla nas niekorzystne skutki Dane zbierane automatycznie
Stwierdzenie ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa oraz w celu zapewnienia bezpiecznego i nieprzerwanego działania tej strony internetowej oraz Aplikacji, w szczególności w celu wykrywania, zapobiegania i ograniczania skutków incydentów bezpieczeństwa, cyberataków i podobnych złośliwych działań, i podobnym działaniom, które mogłyby skutkować naszą odpowiedzialnością lub spowodować szkody dla użytkowników Podstawą prawną przetwarzania takich Danych jest rt.. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes w takim przypadku obejmuje prawo do zapewnienia bezpiecznego i nieprzerwanego działania strony internetowej naszego Sklepu Internetowego oraz Aplikacji. Dane zbierane automatycznie
Cele analityczne i statystyczne w celu lepszego poznania potrzeb naszych klientów i efektywności naszych działań oraz w celu doskonalenia naszych usług i produktów oraz poprawy ogólnego doświadczenia klientów (również z wykorzystaniem rozwiązań zewnętrznych takich jak Google Analytics, Google BigQuery, Exponea ) Podstawą prawną przetwarzania takich Danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes w takim przypadku obejmuje prawo do przeprowadzenia badań analitycznych w celu ustalenia skuteczności naszych działań oraz nasze prawo do ulepszania naszej strony internetowej lub Aplikacji, produktów i usług. Dane zbierane automatycznie
Retargetowanie/remarketing Podstawą prawną przetwarzania takich Danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes w takim przypadku obejmuje prawo do przeprowadzenia badań analitycznych w celu ustalenia skuteczności naszych działań oraz nasze prawo do ulepszania naszej strony internetowej lub Aplikacji, produktów i usług. Dane zbierane automatycznie

4. Źródła pozyskiwania Danych

Źródło Danych Sposób zbierania Danych i Zakres Danych
Dane zbierane bezpośrednio od Ciebie (np. gdy wprowadzasz Dane w celu założenia konta lub w formularzach kontaktowych, informacje o szczegółach transakcji, gdy piszesz recenzję produktów). Dane są podawane przez Ciebie podczas zakupu produktów (takie jak imię i nazwisko, adres, dane do wysyłki, szczegóły płatności, szczegóły transakcji, zamawiane produkty, cena, data transakcji, sposoby płatności, przyznane lub wykorzystane rabaty) lub rejestracji konta (np.: login, e-mail) lub gdy kontaktujesz się z nami (np. informacje dotyczące Twoich roszczeń, reklamacji, zwrotów, gwarancji), wystawione przez Ciebie opinie lub udzielone zgody.
Dane zbierane przez nas automatycznie (bez Twojego bezpośredniego udziału), m.in. dzienniki logów. Dane są zbierane przez nas automatycznie podczas korzystania lub innej interakcji ze Sklepem Internetowym i naszą stroną internetową (np. przeglądane lub wybrane przez Ciebie elementy i strony internetowe, logi, Twoje recenzje, informacje o Twoim urządzeniu, adres IP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do serwisu Sklepu Internetowego nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika.
Dane pozyskiwane od podmiotów trzecich (partnerów, dostawców serwisów społecznościowych)

Możemy również pozyskiwać Twoje dane osobowe z innych źródeł (np. od partnerów, z którymi wspólnie oferujemy Ci towary oraz usługi lub prowadzimy wspólnie działa marketingowe).

Jeśli zdecydujesz się założyć konto użytkownika w naszym Sklepie Internetowym lub logować się do naszego Sklepu Internetowego (w tym do Aplikacji) za pośrednictwem zarejestrowanego konta Facebook lub Google lub z wykorzystaniem Apple ID, na Twoją prośbę zostaną nam udostępnione Twoje określone dane osobowe – więcej o tym poniżej:

Sposób założenia konta Dane osobowe gromadzone od osób trzecich Podmiot, który udostępnia dane
Rejestracja za pomocą konta na Facebooku Nazwa użytkownika (profil publiczny), która jest informacją publiczną; e-mail Meta
Rejestracja za pomocą konta Google e-mail, numer telefonu Google
Apple ID e-mail, numer telefonu Apple

5. Kategorie Danych

W przypadku Danych zbieranych bezpośrednio od Ciebie, kategorie zbieranych Danych zostaną Ci wskazane, gdy przekażesz nam takie Dane.

W przypadku Danych zbieranych przez nas automatycznie podczas korzystania lub innej interakcji z naszym Sklepem Internetowym (w tym z Aplikacją), Dane mogą obejmować:

 • Informacje o Twoich interakcjach ze Sklepem Internetowym (w tym z Aplikacją), m.in. o przeglądanych lub porównywanych przedmiotach, elementach dodanych do koszyka, informacje o dacie i godzinie oraz rodzaju interakcji, informacje o dacie i godzinie wejścia/wyjścia ze strony Sklepu Internetowego lub z Aplikacji oraz o przeglądanych stronach;
 • Informacje o dacie i godzinie logowania i wylogowania z konta oraz nieudanych próbach logowania;
 • Informacje o zakupionych przedmiotach (np. nazwa, model, typ, numer seryjny);
 • Informacje o urządzeniu, z którego korzystasz w celu interakcji z naszym Sklepem Internetowym , np. Adres IP, ustawienia przeglądarki, informacje o urządzeniu (np. IMEI).

6. Odbiorcy Danych. Podmioty trzecie

Dane mogą być przekazywane naszym usługodawcom i dostawcom, takim jak dostawcy usług i rozwiązań IT, agencje marketingowe, podmioty zaangażowane w realizację Twoich zamówień, takie jak firmy kurierskie lub pocztowe, naszym doradcom, takim jak doradcy prawni, podatkowi, księgowi, lub brokerzy ubezpieczeniowi, bankom, towarzystwom ubezpieczeniowym i innym instytucjom finansowym oraz usługodawcom i kooperantom, w szczególności zaangażowanym w dokonywanie płatności, m.in. płatności kartą.

Ponadto Dane mogą być udostępniane sądom i organom władzy publicznej (np. organom podatkowym) jeżeli jest to wymagane w związku z obroną lub dochodzeniem roszczeń lub gdy wymagają tego przepisy prawa.

7. Przekazywanie Danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje Dane mogą być przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których standardy ochrony danych osobowych odbiegają od standardów Unii Europejskiej i które mogą nie zapewniać odpowiedniego poziomu ochrony Twoich danych osobowych z uwagi na niewdrożenie niektórych zabezpieczeń mających na celu zabezpieczenie Danych.

W przypadku przekazania danych do państwa trzeciego, w stosunku którego nie została wydana decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, podejmiemy odpowiednie kroki, aby taki transfer Danych był zgodny z obowiązującym prawem, w szczególności w szczególności zastosujemy odpowiednie zabezpieczenia określone w art. 46 RODO ust. 2 pkt c) i d) RODO lub art. 49 (w szczególności – przekazanie niezbędne do wykonania umowy). Możesz otrzymać kopię odpowiednich zabezpieczeń, kontaktując się z nami pod adresem podanym w sekcji 2 powyżej.

W szczególności mogą nastąpić następujące transfery do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego:

Państwo trzecie do którego może nastąpić transfer Danych Decyzja lub brak decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub odniesienie do odpowiedniego lub odpowiedniego zabezpieczenia (np. standardowe klauzule umowne)
Ukraina Standardowe Klauzule Umowne
USA Standardowe Klauzule Umowne

8. Okres Przetwarzania Danych

Wdrożyliśmy zasady i metody kompatybilne z określoną przepisami RODO zasadą minimalizacji, w ten sposób by nie przetwarzać Danych zbędnych i nadmiarowych. Dążymy do tego, aby w naszej bazie danych nie znajdowały się Dane, które nie są absolutnie niezbędne do poprawnego wykonywania naszych zobowiązań oraz realizacji praw i wolności użytkowników.

Twoje Dane będziemy przechowywać przez okres, jaki jest konieczny ze względu na cel gromadzenia tych Danych. Po wygaśnięciu podstawy prawnej przetwarzania, niezwłocznie usuniemy Twoje Dane.

Oznacza to, że:

 • Dane podane przez Ciebie w celu założenia konta w Sklepie Internetowym (w tym w Aplikacji) będą przetwarzane do czasu utrzymywania konta, a po tym czasie przez ustawowy termin przedawnienia roszczeń związanych z obsługą Twojego konta;
 • Dane zebrane w związku z danym zamówieniem/umową będą przetwarzane przez czas realizacji zobowiązań wynikających z zamówienia/umowy oraz przez ustawowy okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zamówieniem/umową;
 • Dane zebrane w celu realizacji gwarancji producenta będą przetwarzane przez okres realizacji gwarancji oraz po jej wygaśnięciu przez ustawowy okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją gwarancji.
 • Dane zebrane w celach marketingowych będą przetwarzane przez czas realizacji czynności marketingowych, chyba wcześniej sprzeciwisz się przetwarzaniu Danych w tych celach.
 • Dane zebrane do wysyłki newslettera będą przetwarzane przez czas realizacji usługi o udostępnienie newslettera aż do momentu, gdy cofniesz zgodę na newsletter.
 • Dane zebrane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie/żądanie będą przetwarzane do momentu realizacji zapytania/żądania oraz przez ustawowy okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 • Dane zebrane w celach analitycznych i statystycznych będą przetwarzane przez okres niezbędny dla osiągnięcia celów związanych ze skutecznym funkcjonowaniem i rozwojem Sklepu Internetowego (w tym Aplikacji).
 • Dane zbierane przez nas automatycznie podczas korzystania lub innej interakcji ze Sklepem Internetowym i jego stroną internetową i z Aplikacją będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania.W przypadku Danych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody, Dane będą przechowywane nie dłużej niż do czasu wycofania zgody.
 • Dane przetwarzane przez nas w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tego celu, nie dłużej niż do upływu ustawowego terminu przedawnienia.
 • W przypadku, gdy obowiązek przechowywania Danych wynika z przepisów prawa (np. prawa podatkowego lub rachunkowego), odpowiednie Dane będziemy przechowywać przez okres wymagany odpowiednimi przepisami przepisów krajowych Administratora.

9. Twoje Uprawnienia

Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez podania przyczyny i uzasadnienia) na przetwarzanie Danych na potrzeby marketingu bezpośredniego (np. Newsletter), w tym profilowania.

UWAGA! W celu wycofania zgody prosimy o kontakt pod adres/e-mail/telefon wskazane w rozdziale 2 powyżej lub - w przypadku newslettera – zgodnie z instrukcjami zawartymi w otrzymanym newsletterze. Wycofanie Twojej zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
Masz prawo Dodatkowa informacja
Prawo do sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora) Masz prawo w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich Danych w określonym celu wynikającym z naszych prawnie uzasadnionych interesów.

UWAGA! W niektórych przypadkach nie będziemy mogli uwzględnić Twojego sprzeciwu z uwagi na inne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub w przypadku jeśli przetwarzanie Danych jest niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń.

Jeśli Twój sprzeciw dotyczy przetwarzania Danych w celach marketingowych, nie wymaga to żadnego uzasadnienia z Twojej strony i taki sprzeciw zostanie uwzględniony.
Prawo do cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda)
Prawo dostępu do Danych Masz prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje Dane, a jeżeli tak, masz prawo do uzyskania informacji dotyczących w szczególności celów przetwarzania, kategorii przetwarzanych Danych, Odbiorców Danych, okresu przetwarzania Danych.

Przysługuje Ci również prawo żądania kopii przetwarzanych Danych.
Prawo żądania sprostowania Danych Masz prawo żądać sprostowania Danych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne.
Prawo żądania usunięcia Danych Masz prawo żądania usunięcia Danych, jeżeli w szczególności:
• Dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
• cofniesz zgodę, która stanowi podstawę przetwarzania, wobec braku innej podstawy prawnej przetwarzania;
• wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 1 RODO i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania lub sprzeciwiasz się przetwarzaniu na podstawie art. 21 ust. 2 RODO;
• Dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

UWAGA! Możemy odmówić usunięcia Twoich Danych pomimo zgłoszenia przez Ciebie takiego żądania, o ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO, np. gdy przetwarzanie Twoich Danych jest niezbędne do wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Danych; Możesz żądać ograniczenia przetwarzania Danych, jeżeli zachodzi jedna z poniższych sytuacji:
• kwestionujesz poprawność Danych – możesz wówczas żądać ograniczenia na okres pozwalający nam zweryfikować poprawność Danych;
• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu Danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
• nie potrzebujemy już Danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
• wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO do czasu sprawdzenia, czy nasze prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec Twoich.
Prawo żądania przeniesienia Danych Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Dane dotyczące Ciebie, które nam dostarczyłeś oraz masz prawo przesłać te Dane innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Masz prawo do tego, aby Dane zostały przesłane bezpośrednio od nas do innego administratora, o ile jest to technicznie wykonalne.

Możliwość skorzystania z powyższych praw może być uzależniona od podstawy, na jakiej przetwarzana jest dana kategoria Danych oraz od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy spełnienia Twojego żądania, otrzymasz odpowiedź wraz z uzasadnieniem odmowy.

Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych https://uodo.gov.pl/

10. Zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Profilowanie

Możemy wykorzystać zautomatyzowany mechanizm decyzyjny analizujący opinie i komentarze umieszczone przez Ciebie na naszej stronie lub w Aplikacji, aby blokować opinie/komentarze klientów (np. zawierające obraźliwy język). W takim przypadku możesz skontaktować się z naszym Centrum obsługi klienta, aby skorzystać z prawa do wyrażenia swojej opinii oraz zakwestionować taką decyzję.

Możemy wykorzystywać Twoje Dane do tworzenia Twojego profilu użytkownika w celu wykorzystania Twojego profilu do celów marketingu bezpośredniego, w tym w celu personalizacji wyświetlanych Ci reklam.

Możemy również wykorzystywać Twoje Dane, aby dostarczać Ci spersonalizowane oferty.

11. Bezpieczeństwo

Dołożyliśmy wysokich starań, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa Twoich Danych, w tym:

 • przeprowadzamy niezbędne analizy ryzyka dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii,
 • przeprowadzamy oceny skutków dla ochrony danych tam, gdzie ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie ze względu na ich charakter lub miejsce przechowywania,
 • dostosowujemy środki ochrony danych do ustalonego ryzyka,
 • posiadamy wewnętrzne procedury zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • stosujemy procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych Osobowych - zarządzanie incydentami.

W przypadku gdy zauważyłeś lub podejrzewasz naruszenie ochrony Twoich Danych lub zasad bezpieczeństwa działania Aplikacji lub strony internetowej naszego Sklepu Internetowego , zachęcamy natychmiast zgłosić taki incydent pod adres: [email protected]. z dopiskiem „Dane Osobowe” lub „Incydent”.

12. Zmiany

Będziemy dokonywać regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i będziemy dokonywać jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony Danych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony Danych. Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy Dane (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszej Polityki prywatności), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas Danych.

Data ostatniej aktualizacji: 29.03.2023r.